Vad gäller när en förälder vill ha mer umgänge med barnen?

2019-03-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Jag har 2 barn som är 13år. Dom har bott med mig och åkt till mamman varannan helg. Ibland längre perioder hos mig. Nu vill mamman att dom ska bo varannan vecka. Har alltid varit problem att få dom att åka dit och dom vill inte bo varannan vecka hos henne. Det är alltid jag som går på föräldramöte, skjutsar dom på innebandy träning och fotbolls träning. Hon har aldrig sett en match med dom. Dom mår mycket bättre när dom bor hos mig. Hur kan jag göra. Jag vet att det kommer bli bråk efter sommaren då hon vill börja då. Men mina barn vill inte så självklart så vill jag ju försöka att ha dom hela tiden. Och att dom åker varannan helg till mamman. Hur gör jag. Vet att hon inte kommer godta det, hon säger att det kan inte dom bestämma.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap föräldrabalken.

Svaret på din fråga beror lite på hur det ser ut med vårdnaden om barnen. Eftersom jag inte kan utläsa av frågan om ni har gemensam vårdnad eller inte så delar jag upp svaret efter båda möjligheterna.

Om du och mamman har gemensam vårdnad är huvudregeln enligt 6 kap 13 § föräldrabalken att ni tillsammans ska bestämma om barnens personliga angelägenheter, exempelvis hur de ska bo. Av 6 kap 11 § framgår också att hänsyn ska tas till barnens egen vilja, i ökande grad i takt med att de åldras och utvecklas. Som utgångspunkt ska alltså du och mamman fatta beslut om barnens boende gemensamt, och då ta hänsyn till vad barnen själva vill. När det gäller just barnens boende går det dock att begära ett domstolsavgörande ifall ni inte kan komma överens, vilket framgår av 6 kap 14 a §. Ifall det skulle visa sig fruktlöst att förhandla om boendefrågan med mamman kan du alltså vända dig till tingsrätten och yrka på att rätten beslutar i frågan. Även domstolen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, samt sätta barnens bästa i första rummet. Som framgår av 6 kap 15 a § kan domstolen även besluta i frågor om umgänge med den förälder barnet inte bor hos.

Om du har ensam vårdnad och mamman är umgängesförälder är det du som enligt 6 kap 11 § bestämmer om barnens boendeförhållanden. I så fall är det mamman som genom överenskommelse med dig eller genom att väcka talan i domstol får försöka få till en ändring av det nuvarande umgängesarrangemanget.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1239)
2019-07-19 Barnets bästa i frågan om kontakt med vårdnadshavare
2019-07-18 Kan jag begära ersättning för upprättande av samarbetsavtal kring gemensamma barn?
2019-07-17 Kan min dotters make förhindra en separation?
2019-07-17 Har jag rätt till umgänge med mitt barn?

Alla besvarade frågor (71168)