Vad gäller när bostadsrättsinnehavaren vill hyra ut ett rum till en inneboende?

Jag äger en bostadsrätt på 3 rum o kök. Jag vill hyra ut ett av sovrummen till en inneboende, under en begränsad tid 8-9 månader, och för detta behöver jag inte söka tillstånd av föreningen, har jag förstått. Under denna tid kommer jag att vara i Spanien. Utgör det senare ett problem? En god granne har nyckel till lägenheten och är införsatt i situationen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Rättslig reglering

Den lag som reglerar bostadsrättsinnehavarens möjligheter till uthyrning är bostadsrättslagen (BFL)

Inneboende i en bostadsrättslägenhet 

Utgångspunkten är att bostadsrättshavaren får ha en inneboende om det inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen, enligt 7 kap. 8 § BFL. Det innebär alltså att det som huvudregel inte krävs styrelsens godkännande. Ett godkännande krävs inte under två förutsättningar. För det första att bostadsrättsinnehavaren har kontroll över lägenheten genom att antingen bo där eller genom att använda lägenheten och för det andra att det inte medför men för föreningen. 

Att det är du som bostadsrättshavare som måste ha kontroll över lägenheten innebär att den inneboende inte får ett självständigt brukande över lägenheten. Att ha någon som är inneboende innebär att du har en utomstående i lägenheten men själv fortfarande har kontrollen över lägenheten. 

Kan du bo i Spanien under tiden du har en inneboende i lägenheten? 

Utifrån den information som framkommer i frågan tolkar jag det som att du kommer vara bosatt i Spanien under 8-9 månader och att det är under denna tidsperiod som du vill hyra ut ett rum i lägenheten till en inneboende. Att du skulle bo i ett annat land skulle innebära att den inneboende har ett självständigt brukande av överlägenheten. Om du befinner dig i ett annat land skulle du varken bo i eller använda lägenheten på det sätt som krävs för att du som bostadsrättsinnehavare ska ha kontroll över lägenheten, vilket så som ovan beskrivit är ett krav. Sammanfattningsvis kan därför sägas att det bör blir ett problem att ha en inneboende om du kommer bo i Spanien under den perioden. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning, 


Maja VinstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”