Vad gäller när arvlåtaren inte har skrivit i gåvobrev, men i annat brev, att gåvan inte ska ses som förskott på arv?

Om min far har gett mig sin sommarstuga (en fastighet/fastegendom) som gåva via gåvobrev (men glömde att skriva att det inte var förskott på arv, han skrev bara att det skulle vara min enskilda egendom och inte fick utmätas) och som har vunnit lagfart.

Brodern uttryckte undran om det var förskott på arv, min far skrev då ett brev där han förklarar att det inte skall ses som ett förskott av arv och att det inte var hans avsikt, daterade det och undertäcknade. Brevet finns kvar.

Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om förskott på arv finns i Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. Som huvudregel gäller att de gåvor som en bröstarvinge får under sin livstid presumeras vara förskott på arv. (ÄB 6 kap. 1 §)

För att bryta denna presumtion och att sommarstugan som din far har gett dig ska ses som en gåva, måste det på något sätt uttryckligen framgå att din far avsett att stugan inte ska ses som ett förskott på arv. Denna viljeförklaring behöver inte ha viss form utan ett brev där din far förklarat sin avsikt med sommarstugan, med datum och signatur måste vara tillräckligt bevismedel.

Eftersom att sommarstugan med hänvisning till din fars brev alltså inte kan ses som förskott på arv, ska den därmed inte inräknas i din far kvarlåtenskap när han gått bort.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning