Vad gäller kring underhållsbidrag, resekostnader och utökat umgänge?

2017-11-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej !Jag är pappa till 2 barn som bor 15mil ifrån mig då modern flyttade till en annan stad efter att vi separerade.Har alltid hämtat & lämnat barnen då jag har dem varannan helg. Jag & barnens mamma kom överens om att när hon kom på fötter igen, skulle hon flytta tillbaka till staden där dem föddes.Det har gått 5 år sedan hon flyttade & har nu bildat ny familj & mår bra. Jag har begärt att få ha mina söner mer, men känner mig maktlös till att tvinga fram ett samarbete från hennes sida samt att rubba barnens vardag. Samtidigt ser jag möjligheter för barnen. Att de får växa upp med sin pappa (mig) också. Jag har inte haft en vardag tillsammans med dem. Jag vill inte se det som en självisk tanke utan anser att det är viktigt att även dem får leva tillsammans med pappa också. Att jag får vara delaktig i deras vardag & att få vara med & påverka den.Jag & modern har inte haft några dispyter på flera år. Vi har också en väldigt bra relation till varandra, även till våra nya partners som finns i våra liv. Även dem kommer bra överens med oss. Min fråga.Barnens mor har nu begärt att få tillgång till mer pengar då hon beklagar sig över sin egen ekonomi & börjar nu kräva mig på mer pengar då hon säger att hon har barnen mer. Jag betalar henne 2000:- för underhåll per månad samt all den bensin som tillkommer att hämta & lämna, kläder & nöjen. Totalt ca 6-7000 per mån.Hur gör jag för att få mer tillgång till mina barn & har hon rätt i att begära mer pengar utav mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsbidrag

När det kommer till underhåll så är föräldrar underhållsskyldiga. Vid växelvis boende så tänker man att föräldrarna fullgör underhållsskyldigheten genom att betala kostnader när de har barnet hos sig. Eftersom barnen inte bor hos dig så är du skyldig att betala underhållsbidrag till era barn för att fullgöra din underhållsskyldighet, 7 kap. 1 § FB, 7 kap. 2 § FB, 19 kap SFB.

Pengarna som du betalar ska gå direkt till att täcka barnens behov, även kläder, och ditt ex har inte rätt att kräva mer för att hon själv har dålig ekonomi. En annan sak är om barnen blir äldre och då kostar mer. Man räknar efter ett schablonbelopp baserat på ålder.

Du kan läsa mer om underhållsbidrag här. Där kan du också få hjälp att räkna ut ett rimligt underhållsbidrag baserat på dina barns ålder.

Resekostnader

Du säger att du betalar för bensin. Det primära ansvaret för resekostnaderna ligger på icke-boföräldern dvs dig. Boföräldern kan dock vara skyldig att ta del av resekostnaderna när barnen skall umgås med icke-boföräldern. Detta i den mån det är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter, 6 kap. 15b § FB. I rättspraxis har man slagit fast att det bara är själva resekostnaderna, inte vistelsekostnaderna, som ditt ex skulle kunna vara skyldig att hjälpa till att betala, se RH 2001:41.
Avståndsmässigt bör det vara ganska långt mellan bostadsorterna för att bo-föräldern skall bli betalningsskyldig. Enligt förarbeten ses 10 mil som ett riktmärke, och eftersom det rör sig om ca 15 mil i ditt fall, så är det möjligt att dit ex skulle ses som betalningsskyldig vid en prövning, se SOU 1995:26 s. 522. Omständigheter som kan tala emot en betalningsskyldighet är dock om hennes ekonomi inte klarar av det.

Uträkningen av kostnadsfördelningen för resekostnader görs i normalfallet med hjälp av samma metod vid beräkning av underhållsbidraget (se ovan). I den mån ni vet att resekostnaderna kommer vara konstanta så kan ni ta hänsyn till dem vid uträkningen av underhållsbidraget istället.

Utökat umgänge

I alla frågor som rör barn ska barnets bästa alltid vara utgångspunkten.

Som du säger är det bra för barnen att ha sin pappa mer närvarande och det förstår säkert ditt ex också. En aspekt som ni bör fundera över är pendlandets effekt på barnen och hur ni kan lösa det på bästa sätt. Eftersom du har en väldigt bra relation med dina barns mor så skulle jag säga att det enklaste för dig vore att prata med henne och berätta om dina funderingar. Kanske kan ni gemensamt komma fram till en lösning där du får mer tid med barnen.

Om ni vill ha stöd så kan ni gå till familjerådgivningen i barnens kommun. Där kan ni få hjälp att komma fram till en lösning som fungerar för er och barnen samt upprätta ett juridiskt bindande avtal.

Du kan också vända dig till domstol, men jag bedömer att det till att börja med är en onödig väg att gå då det riskerar att förstöra er goda relation och ni förhoppningsvis kan lösa situationen utan domstols inblandning.

Avslutande råd

Prata med ditt ex. Om du har barnen hos dig mer så kommer du få bära en större del av kostnaden, mat osv. vilket faktiskt kan underlätta för henne om hon har det svårt ekonomiskt. Du kan fundera på hur ni kan nå en överenskommelse, kanske kan du fortsätta betala det underhåll som du betalar nu men få barnen mer?

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?