Vad gäller kring serveringstillstånd vid privata tillställningar?

2017-12-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej Jag tillhör en ordern som är sluten, ingen av medlemmarna kan komma in i ordern utan att ha blivit invald. Efter att vii haft våra möten äter vi middag med mat och dryck, vilket består av öl eller vin samt någon som köper snaps. Drycken säljs till självkostnadspris. Eftersom vi är ett "slutet sällskap" tycker jag att alkoholtillstånd inte krävs, är det rätt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


I framför allt kommersiell försäljning av alkohol krävs serveringstillstånd. Lagregleringen kring alkohol hittar du i alkohollagen(bestämmelserna om serveringstillstånd finns i 8 kap.).


Serveringstillstånd beviljas av kommunen där försäljningen sker, vilket framgår av alkohollagen 8 kap. 1 §.


Bestämmelsen som främst är av intresse i sammanhanget är 8 kap. 1 a §, vilken reglerar undantaget till huvudregeln att serveringstillstånd krävs. Enligt denna undantagsbestämmelse krävs inte serveringstillstånd i de fall då det rör sig om ett enstaka tillfälle där försäljningen av alkohol sker utan vinstintresse och till självkostnadspris, samt att den äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Ifall någon av dessa förutsättningar inte uppfylls så krävs enligt lagtexten serveringstillstånd.


Eftersom ni säljer alkoholen till självkostnadspris och utan vinstintresse uppfyller ni den förutsättningen. Du skriver inte i din fråga var ni befinner er under era möten, men så länge ni håller er undan festlokaler, restauranger, pubar eller liknande borde denna förutsättning inte vara något problem. Däremot kan det finnas en problematik i det faktum att det inte rör sig om ett enstaka tillfälle, utan om återkommande möten.


Jag hittar dessvärre inga tidigare avgöranden eller liknande praxis kring serveringstillstånd och kan därför inte se ifall det finns någon nyansering vid tillämpningen av denna regel om att det ska röra sig om ett enstaka tillfälle. Eftersom det är kommunerna, och inte någon myndighet eller domstol, som själva beslutar i frågor om serveringstillstånd kan det skilja en del beroende på vilken kommun det är som beslutar i det enskilda fallet. Det kan dock finnas anledning att räkna med att det är en ganska sträng bedömning. Av de riktlinjer jag kan hitta (från bl. a Göteborgs och Malmös kommuner) hålls en relativt strikt linje om tillämpning av reglerna om serveringstillstånd.Att servera alkohol trots avsaknad av serveringstillstånd innebär straffrättsligt ansvar, och straffet för olovlig försäljning av alkohol är böter eller fängelse upp till två år, se alkohollagen 11 kap. 3 §.


Om man ska gå på vad lagtexten rakt av stadgar så borde ni behöva serveringstillstånd eftersom era möten är återkommande och inte ett enstaka tillfälle. Jag tycker dock att det kan finnas anledning att ifrågasätta om ni inte skulle kunna omfattas av undantaget. På grund av avsaknaden av information om hur det går till i praktiken kan jag dock inte ge dig något klart svar, utan mitt bästa råd är därför att ni kontaktar kommunen och hör er för om tillvägagångssättet vid utfärdandet av serveringstillstånd och hur strikta man är vid tillämpningen av regeln om enstaka tillfällen.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (707)
2022-01-22 Var ska man folkbokföra sig?
2022-01-17 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?

Alla besvarade frågor (98657)