FrågaAVTALSRÄTTAvtal24/10/2018

Vad gäller kring prenumerationer?

Vad gäller kring prenumerationer?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid abonnemangsliknande avtal (exempelvis försäkringar eller tidningsprenumerationer) kan negativ avtalsbindning vara tillåtet. Det innebär att ett avtal kan förnyas utan att du uttryckligen gett ditt medgivande till det. Oftast går det till som så att man ingår ett prenumerationsavtal där det står att om kunden inte säger upp avtalet inom en viss period kommer avtalet att fortsätta löpa i ett visst antal månader. Det bör dock betonas att företaget bara kan förnya samma avtal som redan ingåtts och inte ändra villkoren som ställts upp (det följer av principen pacta sunt servanda som innebär att avtal ska hållas).

Vid prenumerationsavtal måste företaget måste berättat att avtalet förlängs automatiskt för att negativ avtalsbildning ska vara möjligt.

I övrigt gäller bestämmelserna i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning