Vad gäller kring bevisning i brottmålsdomstol? Hur fungerar "ställt utom rimlig tvivel"?

Hej, jag har en fråga gällande ringa stöld. Det var en butikskontrollant som tog den misstänkte på bar gärning. Sedan kom polisen dit och hade förhör där den misstänkte nekade brott. Efter det var det huvudförhandlingen i tingsrätten. Under huvudförhandlingen menade den misstänkte att det inte var hen som begått brottet och att de någon som har använt hens legitimation ( legitimationanmält stulet sedan 1 år tillbaka) Tingsrätten ger en friande dom men åklagare överklagar till hovrätten. Under huvudförhandlingen i hovrätten vittnar poliserna som höll förhör med den misstänkte, polisen bekräftar med säkerhet att det var samma person på brottsplatsen som nu är på huvudförhandlingen. Men den misstänkte har ett kvitto och kontoutdrag där ett köp gjorts i en annan stad med dennes kort vid tillfället då brottet begåtts. Misstänkte har också en flygbiljett som bekräftar att den misstänkte befann sig i annan stad. Det finns heller inga bilder eller övervakningsfilm från händelsen. Åklagaren påstår att polis vittnena har bekräftat att det är samma person på brottsplatsen som på huvudförhandligen och att anledningen till att kortet använts i annan stad kan bero på att den misstänkte gett bort sitt bankkort till annan person. Jag undrar hur troligt det är att det blir en fällande dom? Enligt informationen som getts, anser ni att det utom rimliga tvivel går att bedöma om det är samma person som begått brottet? Hur mycket väger polisens vittne?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB)


Kommer personen bli dömd?


Allmän information om bevisning i brottmålsdomstol


Ringa stöld är ett brott som regleras i 8:2 BrB.


När det gäller bevisning av brott så ska rätten efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet, avgöra, vad som är bevisat (35:1 BrB). I Sverige har vi fri bevisprövning vilket innebär att “allt som förekommit i målet” får ingå.


En domare får avvisa vissa bevis, men det ska exempelvis krävas att beviset verkligen inte behövts i fallet (35:7 BrB). Däremot är detta ett undantag och som huvudregel gäller att en domstol inte ska neka bevis.


Som du säger så måste åklagaren utan rimlig tvivel kunna bevisa att den tilltalade har handlat i enlighet med beskrivningen av brottet som åklagaren gör gällande. Man kan därför säga att ställt utom rimlig tvivel är ett beviskrav i brottmål.

Detta innebär att en person kan dömas för brott även om det finns vissa frågetecken, men däremot ska åklagarens bevisning vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som har hänt. Det finns ingen exakt gräns för brott utan bedöms olika i varje enskild situation. Man skulle dock kunna säga att det inte krävs 100% säkerhet men att det ska ligga till en närmre gräns.


Hur troligt är det att det blir en fällande dom?


Det finns ett starkt bevis till den åtalades fördel som bygger på att denne hade flygbiljett som bekräftar att den åtalade befann sig i en annan stad än där brottet ska ha skett. Dessutom finns bevis att denne har handlat i staden med kvitton och kontoutdrag. Den misstänkte har även förlorat sin legitimation för ett år sedan och hävdar att någon annan begick brottet.


Åklagarens bevisning bygger på att poliserna påstår att den åtalade var den som begick den ringa stölden efter att de har haft förhör med hen.


Utifrån denna information bedömer jag inte att den åtalade kan utom rimlig tvivel ansetts ha begått brottet. Det finns bekräftad information att den åtalade befann sig i en annan stad när brottet begicks och att denne har handlat där. Åklagarens åtal bygger mest på polisernas historia som inte kan bevisas på något vis.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”