Vad gäller i en bodelning om ena sambon bekostat renovering på samboegendom?

Jag och min sambo har varit tillsammans i ca 5år och köpt hus tillsammans för ett par år sedan. Nu har plötsligt känslorna svalnat och vi ska gå isär. Huset och bohag äger vi till hälften var, vilket inte är några konstigheter. Dock har vi renoverat huset väldigt mycket och detta har jag bekostat ur egen ficka, då jag fick ett arv. Detta har medfört en rätt kraftig värdeökning på huset och nu säger hon att hon ska ha hälften. Finns det någon möjlighet att jag kan få tillbaka en del av de pengar jag har lagt ut på renoveringen av huset? Eller har alla dessa pengar gått förlorade? Jag har även betalat av en del av våra lån för att sänka vår boendekostnad. Om jag inte lyckas med detta kommer jag att tvingas sälja huset. Hjälp mig, det måste finnas något jag kan göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning av samboegendom regleras i sambolagen (SamboL).

Renoveringskostnaderna
Enligt sambolagen ska en likadelning av samboegendom ske (12 § SamboL). Om ena sambon har bekostat renoveringar ur egen ficka återspeglas det inte vid bodelningen av samboegendomen. Det finns dock en regel i sambolagen som möjliggör att den ena sambon får behålla mer av sin egendom, om det med hänsyn till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt med en likadelning (15 § SamboL). Det är osäkert om omständigheterna i ditt fall skulle göra denna bestämmelse tillämplig. Du nämner att du bekostade renoveringar med ett arv du fick. Ett exempel på när en likadelning anses oskäligt är när ena sambon i arv eller gåva erhållit penningmedel som använts till att förvärva samboegendom, särskilt om gåvan eller arvet tillföll sambon kort före samboförhållandets upphörande. Det är dock osäkert om bekostande av renoveringar kan liknas vid detta, även om arvet har ökat värdet på samboegendomen.

Gemensamma skulder
Från respektive sambors andel i samboegendomen ska dennes skulder dras av (13 § SamboL). De skulder som får dras av är sådana som är direkt hänförliga till samboegendomen, t.ex. ett lån på en gemensam bostad eller ett lån för att köpa egendom som blivit samboegendom. Vid ett gemensamt huslån får respektive sambo skuldtäckning för den del som belöper på denne. Att påpeka är att den gemensamma skulden styrs av allmänna obligationsrättsliga principer, vilket vanligtvis innebär ett solidariskt ansvar för skulden. Det som återstår av samboegendomen sedan skulderna avräknats, ska därefter läggas samman och delas lika.

Jag hoppas att du fick vägledning i vilka bestämmelser som är aktuella. Om ni vill ha hjälp med att göra en bodelning i enlighet med sambolagen rekommenderar jag att ni tar hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå. Du är även välkommen att kontakta oss via telefon för juridisk rådgivning på 08-533 300 04 (måndag till fredag 10.00-16.00) eller ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning