Vad gäller i bodelningen efter min far när han inte ägde någonting?

2019-04-01 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Min far avled nyligen och jag undrar över bouppdelningen. Min far har under sitt liv arbetat en del svart vilket resulterat i en väldigt låg pension som endast räckt till liten del av hyran och mat. Han har även gamla skulder som han själv står på. Hans efterlevande maka (min mor) har varit den som försörjt honom efter han gick i pension, betalat hushåll, mat, inredning och nöje. Hon ärvde även pengar efter sin egen far som hon har på ett sparkonto i sitt egna namn. De bor i en hyresrätt så inga tillgångar finns där heller. Hur fördelas tillgångarna i bodelningen? Blir hon tvungen att stå för hans skulder? Han har inte ens ett bankkonto eller kontanter, han har alltså noll i tillgångar. Räknas hennes tillgångar som hans då? Vad räknas egentligen som "hans och hennes"?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i det följande att förklara dels hur en bodelning fungerar, dels hur det fungerar med skulder vid ett dödsfall. Avslutningsvis kommer jag att presentera en eventuell lösning och ge råd för hur ni fortsätter vidare.

Det ska först göras en bodelning

När ett äktenskap upplöses ska det göras en bodelning i vilken makarnas egendom fördelas dem emellan (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat om någon av makarna avlider (1 kap. 5 § ÄktB).

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som till följd av t.ex. äktenskapsförord är enskild eller villkor/arv med föreskrift om att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom inte annat framgår av din fråga är min tolkning att all dina föräldrars egendom är giftorättsgods.

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Från makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder maken hade när dödsfallet inträffade (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts ska läggas samman och sedan fördelas mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Skulder är personliga

Skulder som din far har är personliga och är ingenting som din mor måste överta. När bodelningen har skett kommer din fars del att tillfalla hans dödsbo och de tillgångar som finns ska användas till att betala hans skulder. Däremot, för det fall att inga av din mors tillgångar är enskild egendom, kommer en hel del av hennes tillgångar att tillfalla din far i bodelningen.

Om vi antar (väldigt förenklat) att din far har noll kronor giftorättsgods och skulder om 100.000 kronor, då kommer han att gå in med noll kronor i bodelningen. Om din mor har giftorättsgods om 500.000 kronor och 100.000 kronor i skulder kommer din mor att gå in i bodelningen med 400.000 kronor. Det giftorättsgodset ska sedan fördelas mellan din mor och din far, innebärande att 200.000 kronor tillfaller din fars dödsbo. Din mor blir således inte skyldig att överta några skulder, däremot kommer hon att vara tvungen att dela med sig av sitt giftorättsgods (vilket i förlängningen kommer att användas för att betala din fars skulder). Räcker inte pengarna som tillfaller din far i bodelningen för att täcka skulderna blir hon inte skyldig att ta över dem utan konkursboet kommer då att gå i konkurs.

Jämkningsregler

Det finns en regel i 12 kap. 2 § ÄktB som eventuellt kan vara tillämplig för att din mor inte ska behöva dela med sig av sitt giftorättsgods. Bestämmelsen innebär att efterlevande make (din mor) kan begära att vardera sidan som sin andel ska behålla sitt giftorättsgods. Om din far inte har något giftorättsgods alls, eller betydligt mindre än din mor, kommer det att gynna din mor att begära så. Då blir hon inte tvungen att dela med sig av sitt giftorättsgods (men får heller inte ta del av eventuellt giftorättsgods efter din far).

Rekommendation

I många fall kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist för att upprätta en bodelning, speciellt i ett fall som ert för att det ska bli så gynnsamt som möjligt för din mor. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa er vidare med bodelningen. Är ni intresserade av detta är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2270)
2019-08-22 Var kan jag vända mig för att ansöka om tvångsförsäljning?
2019-08-19 Ska eget pensionssparande och enskild firma delas lika?
2019-08-18 Vad händer med lägenheten nu när vi ska skilja oss?
2019-08-13 Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen

Alla besvarade frågor (72167)