Vad gäller gällande kopiering av text i andras böcker?

Jag skriver just nu en bok inom personlig utveckling och har blivit inspirerad av en annan bok, skriven av en amerikansk författare. Det finns några råd han ger och även några teorier han har som jag är enig i som jag skulle vilja få med i min bok, det är alltså inga kända modeller eller metoder utan mer tips. Om jag använder dessa tips, räknas det då som plagiat? Exakt allt går inte att skriva om till mina egna ord, vad gäller gällande kopiering av text i andras böcker? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer besvara frågan utifrån reglerna i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Ett litterärt verk är upphovsrättsligt skyddat om det är skapat av en människa och har verkshöjd alt. är originellt i den mening att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse, enligt 1 § URL. Det ställs krav på individuell särprägel, vilket innebär att verket ska han en så personlig eller säregen prägel att två av varandra oberoende personer inte ska kunna skapa två likadana verk. Om en författare har upphovsrättsligt skydd har hen en ensamrätt, ekonomiskt och ideellt skydd. Utan tillstånd från upphovsmannen får du inte kopiera text och publicera till allmänheten. Om någon gör det är det ett otillåtet intrång. Bevisbördan har upphovsmannen och det är svårt att bevisa att medveten/omedveten kopiering skett från just hens verk samt att det egna verket är tillräckligt originellt för att ens vara skyddat av URL.

Om man bevisas göra intrång i annans upphovsrätt med uppsåt eller av grov oaktsamhet kan man straffas med böter eller fängelse i upp till två år enligt 53 § URL. Man kan även bli skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjande till annans upphovsskyddade verk enligt 54 § URL.

Utifrån frågan kan jag inte besvara om boken du blivit inspirerad av har verkshöjd, men det är ett högt ställt krav och därför har jag svårt att tro det. Men som sagt kan jag inte ge dig ett säkert svar. Däremot kan jag informera om att det åtminstone är tillåtet att citera i överensstämmelse med god sed i den omfattning som motiveras av ändamålet enligt 22 § URL.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Vänligen,

Frida DeivardRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”