Vad gäller för underlåtenhet att avslöja samt medverkan till innehav av narkotika?

2020-03-20 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej jag misstänker att den jag bor med (inte sambo) förvarar stora mängder droger i sitt rum. Hen är tidigare dömd för narkotika brott. Allt ligger i hens rum och jag får inte gå in dit. Vi båda betalar hyran och vi båda står på bostaden. Ifall hen skulle få en husrannsakan och hens droger hittas skulle jag bli straffad? Ifall hen faktiskt har droger har ju jag inget med det här och göra, jag tar inte droger själv och jag är tidigare inte straffad för något
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB).

Kan du göra dig skyldig till brott genom att underlåta att anmäla brottet?

Som utgångspunkt så krävs det att du begår en aktiv handling för att göra dig skyldig till ett brott men för vissa brottsformer så är även underlåtenhet att avslöja ett planerat eller pågående brott också kriminaliserat (23 kap. 6 § BrB). När det kommer till innehav av narkotikaklassade preparat så är detta straffbart (1 § NSL). I samma lag finns det dock inte föreskrivet att underlåtenhet att avslöja ett sådant brott ska vara straffbart och du kan därför inte straffas om du underlåter att anmäla brottet.

Kan du göra dig skyldig till brottet genom medverkan?

Eftersom det som du misstänker är narkotikaklassade medel enbart finns inne i din medboendes rum som är låst för dig och då du aldrig själv hanterat dessa preparat skulle det vid en husrannsakan bli svårt att hålla dig ansvarig genom medverkan. Detta eftersom det kommer bli svårt att styrka att du haft tillgång dit eller godkänt att narkotikan förvaras där eller annars varit uppmuntrande till innehavet vilket då skulle kunna anses vara ett främjande som gör att du kan anses ha medverkat till innehavet (23 kap. 4 § BrB samt 1 § 6p. NSL).

Högsta domstolen har tidigare provat en liknande fråga i fallet NJA 2003 s.473 där en hyresgäst gömt flertalet ecstasytabletter i en nallebjörn och frågan var huruvida även hyresvärden kunde hållas ansvarig för detta genom medverkan. Domstolen ansåg i detta fallet att hyresvärden inte på ett aktivt sätt hade godtagit att hyresgästen förvarat narkotikan samt att denne inte hade kännedom om vart narkotikan fanns gömd. I vissa fall kan det begäras av personer i s.k. garantställning att avslöja brott för dennes skyddsgarant, detta kan exempelvis handla om föräldrar och deras barn bl a. I detta fallet fastslog domstolen att en hyresvärd inte kan anses vara i garantställning i förhållande till sin hyresgäst och därför inte heller skyldig att avslöja brottet.

Det kan vara svårt att med säkerhet säga hur domstolen skulle döma i detta fallet då utgången ofta beror på omständigheter i det enskilda fallet. Jag tycker dock att majoriteten av de omständigheter som du lyfter talar för att du inte ska kunna hållas ansvarig genom medverkan till innehav då du inte främjat din medboendes gärning med råd eller dåd.

Sammanfattning

Det är inte kriminaliserat att underlåta att anmäla innehav av narkotika. Om det skulle bli ett polisiärt ärende så talar mycket för att du inte heller ska kunna anses som medverkande till din medboendes brott. Detta dels då du inte samtyckt till att narkotikan förvaras i er bostad samt då du inte har någon möjlighet att förfoga över eller komma åt narkotikan då rummet är låst utan att du har tillgång dit.

Jag hoppas att detta gav dig lite mer klarhet i vad som gäller och att mitt svar varit till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (457)
2020-10-24 Häktning i väntan på dom
2020-10-20 Cannabis och körkortstillstånd
2020-10-20 Bruk av narkotika och körkortstillstånd
2020-10-20 Narkotikabrott och återkallelse av körkort

Alla besvarade frågor (85358)