FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt15/01/2014

Vad gäller för tvist vid köp av tjänster mellan näringsidkare?

Hej Jag undrar enkelt bara var man kan hitta juridisk info. om hur regler och lagar fungerar mellan Entreprenör och underentreprenör inom byggsektorn. Ligger i en tvist just nu med en entreprenör och det snackas mycket men få tycks veta exakt hur regler/lagen fungerar. Jag behöver veta hur ansvarsfrågan ser ut när man ej har något skrivet kontrakt mellan entreprenör/underentreprenör. Det är svårt att skriva exakt hur situationen ser ut då jag är snickare och inte jurist och inte kan det här med juridik speciellt bra. Hoppas nån hos er har tid att titta på detta och kan tipsa mig om vart jag kan hitta bra information om detta. vänliga hälsningar 

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Jag ska försöka ge dig ett så tydligt som möjligt svar, men realiteten är att rättsområdet som du frågar efter till stora delar är oreglerat. Därför är det inte konstigt att du har svårt att få klara besked.

Mitt svar kommer att förklara översiktligt hur den gällande rätten på området ser ut. För att få mer specifik hjälp behöver du berätta om detaljerna i ditt fall - för detta kan du antingen ringa den kostnadsfria telefonrådgivningen som vi erbjuder, eller ställa en ny skriftlig fråga här på Lawline.

Eftersom att ni båda är näringsidkare (entreprenörer) anses ni av lagen vara "jämlika" - med vilket menas att ingen speciell hänsyn tas till någon part, så som man gör i avtalsförhållanden mellan konsument och näringsidkare. Därmed kan man säga att mellan entreprenör och underentreprenör råder avtalsfrihet.

Med avtalsfrihet menas att vid tvister mellan parterna så är det i första hand vad avtalet säger som reglerar hur tvisten löses. Ifall avtalet inte reglerar den uppkomna tvisten så kan man söka stöd i tillämplig lagstiftning.

Sådan "backuplagstiftning" finns inte för avtal som rör köp av tjänster mellan näringsidkare. Jag utgår från att när du säger att det rör ett förhållande mellan entreprenör och underentreprenör så blir inte köplagen tillämplig, eftersom att den handlar om när man köper saker (med eventuell installation eller dylikt, så länge som själva köpet är det huvudsakliga). För köp av tjänster finns Konsumenttjänstlagen, som är tillämplig för när konsumenter (icke-näringsidkare) köper tjänster, som t.ex. takomläggning eller vvs-arbeten på sitt bostadshus.

Eftersom att du säger att ni inte har någon skriftlig kontraktshandling så behöver ni antingen lösa er tvist själva, eller ta det till domstol som kommer att döma åt er. I första hand skulle domstolen döma efter vad som parterna kan styrka är innehållsavtal, d.v.s. att om den ene kan göra gällande att en viss ansvarsfråga ska lösas si eller så och den andre inte kan motbevisa detta så kommer domstolen sannolikt att döma efter vad den förste hävdade. I en situation när ord stor mot ord och inget kan bevisas så söker domstolen ledning i hur den ska döma genom att se på tillämplig lagstiftning.

Problemet nu är att det inte finns en direkt tillämplig lagstiftning för köp av tjänster mellan näringsidkare. Då ser domstolen i första hand till hur tidigare fall som är snarlika har bedömts. I sista hand brukar ledning hämtas från Konsumenttjänstlagen eller gamla kapitel i Handelsbalken.

Rättsområdet kommersiella tjänster är alltså mycket svåröverskådligt, och att du inte har fått några raka besked är inte någon slump. Men som sagt, ställ din fråga med specifikt antingen per telefon eller i skrift här, så får du en inledande rådgivning hur du bör ta ditt ärende vidare.

Vänligen

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”