Vad gäller för tillverknings regler när det gäller kända konstverk på kläder av van gogh och rembrant?

2019-05-02 i Immaterialrätt
FRÅGA
hejsan jag är en ödmjuk kläd designer och undrade vad som gäller för tillverknings regler när det gäller kända konstverk på kläder av van gogh och rembrant. jag vill ha deras mäst kända tavlor på en t shirt vad för lagar behöver jag följamvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du vill alltså sälja en t-shirt med kända konstverk på och undrar vilka lagar du behöver följa. Självklart måste du följa alla lagar men jag förstår att du undrar specifik om problematiken i att sälja kläder med någon annans konstverk på.

Konstverk skyddas av upphovsrättslagar som du måste följa
Konstverk är i större delen av världen skyddade av upphovsrätt och du måste alltså följa upphovsrättslagar som reglerar detta. Huvudregeln brukar vara att personen som skapat konstverket är upphovsperson och har ensam rätt att använda konstverket. Du måste ha tillåtelse från konstnären för att få använda konstverket. Konstnären kan sälja sin upphovsrätt till en annan person och om konstnären dör brukar arvingarna ta över upphovsrätten. Det är i så fall köparen eller arvingen du måste ha tillåtelse från för användning.

Vilket lands upphovsrättslag som gäller beror på vilket land konstnären kommer från
Du nämner Van Gogh och Rembrandt som båda var konstnärer från Nederländerna. Konstnärer i Nederländerna är inte bundna av svenska lagar så utgångspunkten bör då vara att det är Nederländernas upphovsrättslagar du måste förhålla dig till och följa. Vill du på samma sätt använda konstverk t.ex. av en svensk konstnär måste du följa Sveriges upphovsrättslagar och Frankrikes lagar för konstverk av franska konstnärer. I Sverige skyddas konstverk av Upphovsrättslagen (URL).

Både i Sverige och Nederländerna är konstverk skyddade i 70 år efter konstnären avlidit
I Sverige är konstverk skyddade i 70 år efter det att konstnären avlidit (URL 43 §). Det spelar alltså ingen roll om en köpare eller arvinge tagit över upphovsrätten om det gått mer än 70 år. På samma sätt fungerar upphovsrätten i Nederländerna (Nederländernas upphovsrättslag art. 37). Du är alltså fri att använda konstverk av både Van Gogh och Rembrandt på en t-shirt då de båda två har varit avlidna i mer än 70 år.

Du får inte heller använda fotografier av konstverk utan fotografens tillåtelse
Ett problem finns i detta och det är att du själv antagligen inte har tillgång till de faktiska konstverken. För att t.ex. trycka konstverk på en t-shirt behöver du dem på bild och alltså fotografier av dem. Även fotografier är skyddade genom upphovsrätt i Sverige i 50 år efter det att fotot togs (URL 49 a §). För att få använda ett fotografi på ett konstverk behöver du tillåtelse från fotografen/upphovsrättspersonen om fotot inte är 50 år gammalt. Vilka lagar du behöver följa gällande fotografiet beror på vilket land fotografen/upphovsrättspersonen kommer från, precis som gällande konstverket i sig. Har du själv tagit fotografier av konstverken får du såklart använda dessa.

Sammanfattning:
- Upphovsrättslagarna i de länderna konstnärerna kommer bör avgöra om du får använda kända konstverk på kläder eller inte. Van Gogh och Rembrandt är från Nederländerna och deras konstverk är inte längre upphovsrättsligt skyddade eftersom de har varit avlidna i mer än 70 år.
- Upphovsrättslagar avgör också om du får använda fotografier på konstverk vilket du måste göra om du inte själv har fotograferat konstverken.

Det är alltså fritt fram att använda dig av konstverk av Van Gogh och Rembrandt men du behöver tillåtelse för att få använda fotografier på konstverken om du inte fotograferat dem själv. I praktiken blir det såklart ofta svårt att bevisa att du har använt just en specifik fotografs fotografi av konstverken.

Jag kan rekommendera dig att använda bilder från så kallade open source bildbanker som finns tillgängliga på Internet. I sådana bildbanker brukar det finnas många gratis bilder som får användas både privat och för kommersiella ändamål.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (838)
2020-05-29 Kan ett företag heta något liknande som ett annat företag i samma bransch?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till byggnadsritningar som ligger till grund för bygglov?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till en intervju?
2020-05-17 Får man återskapa andras konstverk i kommersiellt syfte?

Alla besvarade frågor (80643)