Vad gäller för tidigare ingånget avtal efter förordnande av förvaltare?

2021-06-17 i God man
FRÅGA
Hej! jag står för ett ett mobilabonnemang, till min far, det är ca 1 år kvar innan man kan säga upp det.Nu har min Far fått en förvaltare och han betalar inte fakturan som kommer 1 gång i månaden.Vet inte hur jag ska göra då förvaltaren inte lyssnar på mig, utan anser att eftersom det är jag som står på abonnemanget så är det jag som är betalningsskyldig, vi skrev ett avtal oss i mellan att min far sätter in pengar varje månad tills bindningstiden är slut. Detta har fungerat bra hela tiden innan.
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär förvaltarskap?

Regler om förvaltarskap finns i 11 kapitlet 7-11 § föräldrabalken (FB). Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne (11 kap. 7 § FB). Förvaltaruppdraget ska anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet (11 kap. 7 § andra stycket FB). Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § FB).

Om förvaltaren samtycker till det får den enskilde själv företa rättshandlingar även i angelägenheter som omfattas av förvaltaruppdraget (11 kap. 10 § FB). Avtal som den enskilde har ingått utan förmyndares samtycke behöver bli godkänt eller behörigen fullgjort (till exempel genom att förmyndaren ger sitt samtycke) för att vara gällande. Dessutom har den enskilde, trots att det föreligger ett förordnande av förvaltare, en rätt att sluta avtal om tjänst eller annat arbete, förfoga över sådant hen tjänat genom eget arbete eller sådant som hen fått genom till exempel gåva eller testamente (11 kap. 8 § FB). Betalning av mobilabonnemang är dock inte en sådan sak som den enskilde kan ingå avtal om utan förmyndares samtycke.

Vad gäller i detta fall?

Som nämnt ska förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall, vilket innebär att exakt vad som ska ingå i åtagandena bestäms i den process som utser dem. Eftersom att din far inte kan ingå avtal om hur betalning av mobilabonnemang ska ske utanför förvaltaruppdraget, kommer det att vara det som ni kommit överens om inom ramen för förvaltaruppdraget som gäller. Om det är så att ni inom förvaltaruppdraget har kommit överens om att din far sätter in pengar varje månad tills bindningstiden är slut, är det detta som bör gälla. Har ni däremot kommit överens om något annat, kan det vara det som gäller.

Sammanfattning

Min rekommendation till dig är att ta reda på exakt vad det är som gäller inom ramen för förvaltaruppdraget och utgå från det. Avtal om betalning av mobilabonnemang är inte ett sådant avtal som din far kan ingå utanför förvaltaruppdraget och det kommer därför att vara det som har bestämts inom ramen för förvaltaruppdraget som gäller i ert fall.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (532)
2021-07-31 Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?

Alla besvarade frågor (94568)