Vad gäller för mig som hyresgäst om huset ska rivas eller undergå större ombyggnad?

2019-05-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Om min hyresvärd ska göra en mycket omfattande renovering av huset alt tom riva det. Vad har hyresvärden för skyldigheter gentemot mig och jag för rättigheter att inte acceptera vad som erbjuds? Jag bor i 5rok, centralt i Uppsala. Oklart om det kommer att finnas någon lägenhet med 5rok efter ombyggnad/renovering av huset vilket isf kommer att ta minst ett år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det måste vara oroväckande eller rentav upprörande att i egenskap av hyresgäst få beskedet att huset du bor i ska rivas eller undergå större ombyggnad. Särskilt med tanke på bostadsmarknaden som råder i skrivande stund. Nedan följer en redogörelse av reglerna som är tillämpliga på din fråga.

Besittningsskyddsbrytande grunder vid bostadshyra

Jordabalken 12 kap. 46 § punkt 1-10 föreskriver vad som utgör sakliga skäl för att upplösa ett hyresförhållande och därmed också för att bryta besittningsskyddet som du har i egenskap av hyresgäst. Vid en tillämpning av regeln ska en avvägning göras mellan hyresgästens intresse av att få bo kvar i lägenheten, å ena sidan, och fastighetsägarens intresse av att låta avtalet upphöra, å andra sidan. En intresseavvägning ska alltså göras.

Vad gäller om huset ska rivas eller undergå större ombyggnad?

Jordabalken 12 kap. 46 § punkt 3 och 4 rör uppsägning på grund av att huset ska rivas eller undergå större ombyggnad och det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. En domstol får inte pröva företagets ändamålsenlighet och lämplighet. Därför får hyresvärdens uppgifter att hyresgästen inte kan bo kvar i lägenheten tas för goda. I varje fall ska en avvägning göras mot vilken effekt uppsägningen kan få för hyresgästen. Hänsyn ska då bland annat tas till situationen på bostadsmarknaden. Vid en inte alltför allvarlig bostadsbrist bör det finnas möjlighet för visst skydd i form av att hyresvärden medger (1) uppskov med avflyttning, (2) hjälper till att hitta ny bostad eller (3) erbjuder en provisorisk bostad. Vid ombyggnad har hyresvärden att, om det är möjligt, erbjuda hyresgästen att hyra en likvärdig lägenhet i huset efter att ombyggnaden är färdig (återflyttningsrätt) (Jordabalken 12 kap. 46 § st. 4). Observera här att hyresvärden inte har någon skyldighet att erbjuda dig en liknande lägenhet, utan det är endast om det är möjligt. Om du inte går med på att flytta ska hyresvärden hänskjuta tvisten till hyresnämnden, senast inom en månad från det att hyrestiden löpt ut. Därför har du inte alltför många möjligheter att inte acceptera en lägenhet som hyresvärden erbjuder.

Min rekommendation

Jag rekommenderar dig att försöka ingå en skriftlig överenskommelse med hyresvärden, där det framgår att du har en återflyttningsrätt i huset. Även om ett muntligt löfte är bindande för hyresvärden enligt avtalsrättsliga regler (RBD 20:83), så är det alltid bra att sätta överenskommelsen på pränt. Kanske särskilt eftersom huset ligger i centrala Uppsala.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1455)
2019-10-14 När kan lagen om uthyrning av egen bostad tillämpas?
2019-10-11 Andrahandsuthyrning under en lång tidsperiod - Kan man anmäla det till polisen?
2019-10-11 Betalningsansvar för hyresrätt vid handläggning och prövning i hyresnämnden
2019-10-11 Hyresgästs skyldighet att ersätta hyresvärd vid hyra av möblerat rum

Alla besvarade frågor (73744)