FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/04/2018

Vad gäller för framtidsfullmakter och vilka andra alternativ finns om man skulle bli sjuk när det finns närstående, såsom make och gemensamma barn?

Om jag är gift och gemensamma barn.Behöver vi skriva en framtidsfullmakt för att sköta våran ekonomi om någon av oss blir sjuk och inte kan sköta våran ekonomi.

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du dels i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter och dels i 17 kap. Föräldrabalken (FB).

Vad gäller för närstående enligt 17 kap. FB?
I 17 kap. Föräldrabalken (FB) har lagstiftaren valt att ge närstående en möjlighet att hjälpa till med ekonomi och enklare rättshandlingar kopplade till den dagliga livsföringen (vardagslivet) utan att någon speciell fullmakt eller liknande behöver finnas. Den här behörigheten gäller när någon blir sjuk, lider av psykisk störning eller liknande och saknar möjlighet att sköta sina ekonomiska angelägenheter själv längre (). Behörigheten gäller i tur och ordning för make/sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och slutligen syskonbarn ().

Som du kan se gäller det här alltså den mer vardagliga ekonomin och mer vardagliga rättshandlingar så för en mer fulltäckande möjlighet att ta hand om ekonomin kan en framtidsfullmakt vara ett bättre alternativ.

Vad gäller för framtidsfullmakter?
Framtidsfullmakt är en typ av fullmakt som upprättas och blir giltig på en gång, men som inte får någon faktisk verkan förrän fullmaktsgivaren (den vars angelägenheter det är fråga om) på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte längre har möjlighet att sköta de saker fullmakten avser ().

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs att den uppfyller vissa krav, som framgår av 4 och 5§§. Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två vittnen. Av fullmakten ska det också framgå:

- Att det är fråga om en framtidsfullmakt
- Vem eller vilka som är fullmakthavare
- Vad fullmakten omfattar (vilka angelägenheter) samt
- Vilka övriga villkor som gäller

Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt kan ni gärna ta en titt på vår avtalstjänst här.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”