Vad gäller för fordringsanspråk efter att dödsboet skiftats?

FRÅGA
Försäkringskassan har skickat krav till dödsbo till den avlidnas tidigare adress. Brevet kom i retur till Försäkringskassan som ej skickar vidare till någon dödsboansvarig. Efter att dödsboet är registrerat skickar de inkasso istället. Dödsbodelägarna bestrider kravet men Försäkringskassan hänvisar till Ärvdabalken 21 kap par.4. De hävdar att det finns inget krav på att en fodran måste ställas innan dödsboet är skiftat. Stämmer detta? Man kan ju inte ärva skulder så hur kan skulder som blir kända i efterhand vara giltliga ? Tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) och jag utgår ifrån att dödsboet är skiftat.

Det stämmer att man kan som huvudregel inte ärva skulder, men skulder som blir kända i efterhand kan vara giltiga så länge de inte är preskriberade.

I 21 kap. 4 § ärvdabalken anges att om bodelning eller arvsskifte skett innan skulderna har betalats ska bodelningen eller skiftet gå åter. Detta betyder att dödsboet återuppstår och ett nytt skifte får göras. Dock ifall skulden inte är så stor att den hade kunnat betalas av dödsboet innan skiftet, begränsas återgången av boet till vad som behövs för att skulderna och kostnaderna för boets förvaltning ska kunna betalas. Alltså sker inget nytt skifte, utan det som behövs för att täcka skulden ska utges av delägarna i förhållande till vad var och en av dem har fått för mycket vid bodelningen eller arvsskiftet.

Sammanfattningsvis stämmer försäkringskassans påstående om att det inte finns något krav på att en fordran måste ställas innan dödsboet är skiftat och det grundar sig på bestämmelsen i 21 kap. 4 § ärvdabalken. Beroende på hur stor skulden är ska antingen ett nytt arvsskifte ske eller om skulden hade kunnat betalats av dödsboet innan skiftet, ska så mycket som behövs för att betala skulden lämnas tillbaka av delägarna och i övrigt ska arvsskiftet bestå.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (984)
2021-11-30 Bröstarvinges arvsrätt
2021-11-29 Var vänder man sig om man behöver någon som förvaltar ett dödsbo?
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?

Alla besvarade frågor (97723)