Vad gäller för fordringar vid ett aktiebolags konkurs?

2017-10-18 i Bolag
FRÅGA
Hej, mitt AB gick i konkurs 2002 med 2 st fordringsägare, en bank och en annan långivare. Nu har den mindre långivaren skickat sin fordran till Kronofogden. Min fråga gäller att hur skall jag agera rent korrekt med tanke på att den större långivaren har nöjt sig med min förklaring "dålig ekonomi" och låtit mig vara och om nu den mindre långivaren kräver betalt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om fordringsägaren kan göra fordringen gällande mot dig och vad du ska göra för att anses agera på ett korrekt sätt.

Vad gäller när ett AB går i konkurs?

Jag utgår från att du har drivit ett privat aktiebolag. Som aktieägare i ett AB har du inte något personligt betalningsansvar för bolagets skulder, detta framgår av 1 kap. 3 § Aktiebolagslagen. Jag antar att du även var styrelseledamot/styrelseordförande i ditt AB. Under vissa förutsättningar kan ett personligt betalningsansvar bli aktuellt för styrelseledamöter eller aktieägare, något jag ska behandla snart.

Det är konkursförvaltarens uppgift att reda ut vilka tillgångar och skulder som finns i bolaget och sedan betala borgenärerna efter gällande prioriteringsordning. När detta är gjort redovisar förvaltaren sitt arbete till tingsrätten som avslutar konkursen. Därmed upplöses bolaget.

Du har som huvudregel inte något personligt betalningsansvar för bolagets skulder. När förvaltaren har gjort sitt och bolaget är upplöst kan fordringsägarna inte göra något mer.

Undantagsfall

Under vissa förutsättningar kan du som aktieägare respektive styrelseledamot bli personligt betalningsansvarig. Detta gäller t.ex. om du borde ha misstänkt kritisk kapitalbrist (tillgångarna understiger 50% av ditt registrerade aktiekapital). Då måste en kontrollbalansräkning upprättas. Dessa regler återfinns i aktiebolagslagens 25 kap. Underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning, medverkan till bolagets fortsatta verksamhet då företaget ska träda i likvidation m.m. kan medföra ett personligt betalningsansvar. Observera dock att ansvaret för dessa förpliktelser preskriberas efter tre år. Eftersom ditt AB gick i konkurs 2002 kan fordringsägaren inte angripa dig på detta sätt.

Slutsats

Du har inte något personligt betalningsansvar för ditt AB förutom i vissa fall. Men eftersom det har gått mer än tre år sedan dessa händelser skulle ha kunnat inträffa kan de inte göras gällande och du har inte något personligt betalningsansvar. När konkursförvaltaren har redovisat sitt arbete till tingsrätten och bolaget upplöses. Fordringsägaren kan då inte göra anspråk på några av bolagets tillgångar. Fordringen har gått förlorad och kan därför inte göras gällande mot dig på något plan. Jag tycker att du ska kontakta Kronofogdemyndigheten och redovisa för konkursbeslutet mot ditt företag. Fordringsägaren har inte en giltig fordran mot vare sig bolaget eller dig personligen.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig till Lawline igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95697)