Vad gäller för en gåva till arvinge ur giftorättsgods kort innan dödsfall?

2017-06-07 i Förskott på arv
FRÅGA
Min faders fru har avlidit i en cancersjukdom, hon hade 3 barn i ett tidigare förhållande men inga gemensamma barn. Det har nu visat sig i bouppteckningen att hans fru givit en gåva på ca 114000kr till var och en av barnen, ca 6 månader innan dödsfallet men ca 1 månad efter hon fick sin cancerdiagnos dvs hon hade vetskap att hon skulle avlida. Det är upprättat hos en jurist och finns med i bouppteckningen. Min fader är helt ovetande om denna gåva som nu kommit till hans kännedom. Det är dessutom samma jurist som håller i bouppteckningen som skrev gåvobreven. Ses detta som förskott på arv eller är det verkligen en gåva. Finns det andra saker att tänka på?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Regeln om förskott på arv anger att en gåva ska ses som förskott på arv om det inte framgår av gåvobrev eller omständigheterna i övrigt att det inte var tänkt som förskott på arv (se ärvdabalken 6 kap. 1 §). Om de här gåvorna är förskott på arv eller inte beror alltså på om det står i brevet att de inte ska vara det eller omständigheterna i övrigt. Står det inte i gåvobreven att det inte ska utgöra förskott på arv är presumtionen att det ska räknas av som förskott.

Om gåvan räknas som förskott på arv så ska pengarna som din pappas fru gett bort räknas med i bodelningen (se äktenskapsbalken 11 kap. 5 §). Det innebär att din pappa kompenseras för pengarna som lämnats ut i förskott.

Det finns en regel om minskning av giftorättsgods genom gåvor (se äktenskapsbalken 11 kap. 4 §), som gör att man kan räkna in giftorättsgods som någon gett bort inom tre år före talan om äktenskapsskillnad väckts i bodelningen. Tyvärr är det så att den regeln inte gäller om äktenskapet upplöses p.g.a dödsfall, utan endast vid en skilsmässa.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1252)
2021-07-31 Hur överlåter en förälder en fastighet till ett av sina barn så rättvist som möjligt?
2021-07-31 På vilka sätt kan man ge bort sommarställe till sina barn?
2021-07-31 Förskott på arv och laglott
2021-07-31 Gåva till bara vissa barnbarn

Alla besvarade frågor (94627)