Vad gäller för en efterlevande make som äger egendomen med fri förfoganderätt?

2019-04-25 i Efterarv
FRÅGA
Får en överlevande make med fri förfoganderätt sälja en fastighet till "sin" arvinge utan att ta betalt, bara på "pappret" så att det inte finns några pengar kvar när han går bort? Till den första avlivna makans arvingar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du skriver så ärver den efterlevande maken all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt enligt 3 kap 1 § ärvdabalken. Dock gäller att om den avlidne har särkullbarn, ska dessa ha rätt att få ut sitt arv direkt. Väljer särkullbarnen att avstå sin rätt till arvet enligt 3 kap 9 § ärvdabalken, får dessa särkullbarn efterarvsrätt precis som om de varit gemensamma barn till den avlidne och den efterlevande maken.

Då en efterlevande make endast ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, gäller att denne inte får testamentera bort egendomen. Däremot finns en gräns som framgår av 3 kap 3 § ärvdabalken. Har den efterlevande maken orsakat en väsentlig minskning av sin egendom, blir den efterlevandes arvingar skyldiga att dra av vederlaget som egendomen minskat med från sin lott till förmån för den först avlidnes arvingar. Då kommer ni alltså att få det som ert arv minskat med ersatt genom att det dras av från den överlevande makens arvinges arvslott.

För att ge ett exempel: Fastigheten som getts bort är värd 1 500 000 kr. Kvarlåtenskapen när den efterlevande maken dör är 6 000 000 kr. Ni är två arvingar på den först avlidnes sida och en arvinge på den efterlevandes sida. Det betyder att 2 miljoner vardera kommer gå till er. Eftersom 1 500 000 kr försvann när fastigheten gavs till den efterlevandes arvinge, blir dock resultatet att ni arvingar till den först avlidne kommer få 2 750 000 kr vardera och arvingen till den efterlevande kommer få 500 000 kr, då det enligt 3 kap 3 § ärvdabalken ska dras från hans eller hennes lott om gåvan till den efterlevandes arvinge orsakat en väsentlig minskning av egendomen.

Hoppas mitt svar hjälpt er!

Anna Rydin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (615)
2019-08-12 Efterarv av syskon
2019-07-31 Hur stor del har efterarvingar rätt till när den efterlevande maken/makan dör?
2019-07-30 Hur berkänas efterarvet?
2019-07-29 Hur ska arvet efter min pappa fördelas?

Alla besvarade frågor (72048)