Vad gäller för en amerikansk medborgare som vill flytta till Sverige?

Om en vuxen amerikansk medborgare ska besöka Sverige i januari - behöver den något visum och hur länge kan den stanna utan uppehållstillstånd eller visum. Besök hos vän gäller alltså. Skulle det sedan visa sig att personen vill flytta till Sverige -vad gäller då?

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!


För att få svar på din fråga så får vi gå in i Utlänningslagen (UtlL) och Begränsningslagen (BegrL) och kika. Jag kommer i mitt svar att börja med att förklara förutsättningarna för vad som gäller om personen endast är i Sverige på ett tillfälligt besök. Jag kommer sedan att redogöra kring vad som gäller om personen istället vill flytta hit, och på vilka grunder det skulle kunna ske.


Personen behöver inget visum om denne vistas i Sverige i max 90 dagar

En amerikansk medborgare behöver inget visum för att resa in i Sverige. Enligt Schengenavtalet så får amerikanska medborgare vistas i landet i upp till 90 dagar utan ett visum. Dock behöver den som vistas i Sverige under en längre tid än 90 dagar ett uppehållstillstånd (UtlL 2 kap 5 §).


Personen måste i regel ansöka om uppehållstillstånd från USA

Först och främst så är huvudregeln är att man ska söka uppehållstillstånd från sitt hemland. Detta innebär att personen med största sannolikhet kommer att behöva åka tillbaka USA och söka uppehållstillstånd därifrån, om personen kommer på först i Sverige att denne vill flytta hit. Det finns dock vissa undantag till denna regel. Exempel på detta är om personen har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Mer om det nedan. (UtlL 5 kap 18 §).


Uppehållstillstånd kan ges på olika grunder

Man kan söka uppehållstillstånd på olika grunder, t.ex. på grund av att man behöver skydd (asyl), anknytning eller arbete/studier. Ett uppehållstillstånd kan vara både tidsbegränsat och permanent (UtlL 2 kap 4 §). Jag kommer ytligt att gå igenom vad som krävs för uppehållstillstånd på alla de olika grunder som jag precis räknade upp, då jag inte vet anledningen till varför personen möjligtvis skulle vilja stanna i Sverige.


Uppehållstillstånd kan ges på grund av skyddsbehov

Om man söker skydd på grund av skyddsskäl (asyl) så måste det finnas en anledning till att personen inte kan känna sig trygg i sitt hemland. Exempel på sådana skäl kan vara att man är förföljd på grund av t.ex. sin nationalitet, ras eller religiösa uppfattning. Man anses då vara en flykting. Andra skäl som finns är t.ex. att det finns en grundad anledning till att personen kommer att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr i sitt hemland. Det innebär att man kan söka uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande (UtlL 4 kap 1-2 §, 5 kap 1 §).


Ett uppehållstillstånd på grund av att personen har fått flyktingstatus är för tillfället tidsbegränsat till tre år, och ett uppehållstillstånd på grund av personen räknas som alternativt skyddsbehövande till tretton månader (BegrL 5 §).


Uppehållstillstånd på grund av anknytning till familj kan ges

Uppehållstillstånd på grund av anknytning kan ges till någon vars t.ex. make, barn eller sambo redan bor i Sverige. Det måste alltså finnas en anknytningsperson, och det ska vara någon från familjen. Uppehållstillstånd på grunden anknytning kan även ges om det finns en avsikt hos personerna att bli sambos eller att gifta sig när de återförenas i Sverige, men inte är det sedan tidigare. En seriositetsprövning kommer då att göras, för att se till så personerna t.ex. inte låtsas vara tillsammans för att någon av dem ska kunna få uppehållstillstånd. Det finns även vissa ytterligare bestämmelser om vad som gäller angående uppehållstillstånd för andra nära anhöriga (UtlL 5 kap 3-3a §).


Det finns dessutom ett försörjningskrav. Anknytningspersonen måste nämligen kunna försörja både sig själv och personen som ansöker om uppehållstillstånd, för att det ska kunna ges. Personen måste också ha en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för dem båda (UtlL 5 kap 3 b §, BegrL 9 §).


För uppehållstillstånd på grund av arbetsskäl krävs ett arbetstillstånd

Om personen istället söker uppehållstillstånd på grund av arbetsskäl, så är det lite andra regler som gäller. Personen måste då först och främst få ett arbetstillstånd, och därmed uppehållstillstånd på grund av arbete eller för för att bedriva näringsverksamhet (UtlL 2 kap 7 §). För att ett uppehållstillstånd ska kunna ges så måste personen bland annat kunna visa att denne har ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige, vilket ska bifogas i ansökan om arbetstillståndet. Lönen måste uppgå i över 13 000 kr före skatt, eftersom att personen måste kunna försörja sig själv.


Även en sådan ansökan ska ske från hemlandet, med vissa undantag (UtlL 6 kap 4 §). Ett exempel på ett undantag vore om personen hade ett EU-blåkort (UtlL 5 kap 18 a §). Ett arbetstillstånd ska också vara tidsbegränsat (UtlL 6 kap 1 §). Ett arbetstillstånd kan sedan gå över till ett permanent uppehållstillstånd, om personen haft uppehållstillstånd för arbete under sammanlagt 4 år under en period av 7 år (UtlL 5 kap 5 §).


Det finns även andra grunder till uppehållstillstånd

Det finns även andra grunder till uppehållstillstånd, som t.ex. studier på universitetsnivå. Personen måste då ha blivit antagen till heltidsstudier vid antingen en högskola eller ett universitet, samt kunna försörja sig under tid uppehållstillståndet gäller för. Under 2018 låg försörjningskravet på 8 109 kr per månad (UtlL 5 kap 10 §).

Det finns som du säkert märker en lång rad olika skäl till uppehållstillstånd. Det är dock omöjligt för mig att redogöra för alla i ett enda svar. Jag hoppas att du trots detta kanske har fått en överblick över några av de möjligheter som finns.


Sammanfattning

Om personen har tänkt att stanna i Sverige i mindre än 90 dagar, så behövs inget visum. Ett uppehållstillstånd kommer däremot att krävas, om personen vill stanna längre än så. Uppehållstillstånd sökas på olika grunder, som t.ex. på grund av skyddsskäl, anknytning, arbete eller studier.

Jag skulle vilja tipsa om att en ansökan om uppehållstillstånd kan göras över Migrationsverkets hemsida på webben.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen att ställa en ytterligare fråga. Det går också bra att kontakta våra duktiga jurister på info@lawline.se, om du skulle vilja ha ett mer ingående svar.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000