Vad gäller för citat av uttalanden och låttexter?

Hej.

Får jag trycka citat på olika produkter och sälja?

Exempel kan vara ett citat från en politiker eller kändis. Eller ett citat från en låttext från en artist. Är dessa olika exempel ok? Behöver man/ Får man då även skriva vem som sagt citatet?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så vill du veta lite mer om upphovsrätt och vad som är okej att använda utan att behöva ta kontakt med upphovsmannen. Frågan kommer att besvaras enligt upphovsrättslagen eftersom frågan rör skyddet för verk.

Allmänt

Upphovsrätten är ett skydd för skaparen av verket. Skyddet gör det möjligt att själv få bestämma hur verket ska användas och som skapare omnämnas i samband med verket. Upphovsrätten tillfaller skaparen av ett verk och tillfaller skaparen automatiskt, det krävs således ingen ansökan eller registrering.

Skyddet ges för litterära och konstnärliga verk som når upp till kravet för verkshöjd. Verket når verkshöjd om det är tillräckligt originellt och självständigt (1 § URL).

Får man använda en politikers eller kändis uttryckta ord och sedan trycka för försäljning?


När det kommer till uttryckta ord så kan de vara upphovsrättsligt skyddade om de når upp till verkshöjd. En politikers tal kan vara berättande och beskrivande på ett sådant sätt att det anses vara originellt och självständigt. Detsamma gäller för om en celebritet uttalar sig på ett originellt och självständigt sätt. Talet kommer att var skyddat om det når upp till kraven (1 § URL).

Låt oss säga att de uttalanden du vill använda omfattas av upphovsrätt. För att få använda verken krävs samtycke från upphovsmannen (2§ URL).

Däremot så finns det ett undantag då man inte behöver samtycke för att citera verket. För att undantaget ska vara tillämpligt så krävs det att verket är offentligt publicerat och att omfattningen inte överskrider vad som överensstämmer med god sed. Verket ska alltså redan finnas tillgängligt och citatet ska vara en liten del av verket som inte är omfattande.

Citatet ska i regel ses som ett hjälpmedel för att hänvisa till verket vid kritisering eller styrka egna ställningstaganden. Eftersom du vill använda citaten utanför de tidigare nämnda ändamålen så kommer undantaget inte att omfatta tryckning på tröjorna.

Du frågar även vad som gäller för låttexter och för dem gäller detsamma. Låttexter når oftast kravet på verkshöjd eftersom de har originalitet och är självständiga. De låttexter som når upp till kravet på verkshöjd kommer att få ett upphovsrättsligt skydd och användande av verket kan utgöra intrång (22 § URL).

Slutord

Sammanfattningsvis så skulle jag råda dig att ta kontakt med upphovsmannen för ett samtycke. De flesta litterära och konstnärliga verk omfattas av en upphovsrätt och detta gäller även för tal och låttexter. Ett intrång i upphovsrätten kan leda till förbud av användande förenat med vite och skadestånd.

Hoppas du fått din fråga besvarad och att du nu vet lite mer om upphovsrätt. Du får gärna skriva till oss på Lawline igen för att få svar på fler frågor.

Allt gott,

Tilde SkånvikRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”