Vad gäller för bostaden när man flyttar ihop?

FRÅGA
Hej, jag äger min lägenhet och bor ensam. Vad händer om min kille flyttar in? Kan han begära en del av min lägenhet vid en separation? Kan hans barn begära en del av min lägenhet vid dödsfall? Tack för hjälpen Med vänlig hälsning, Laurence
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Juridiskt kommer ni att vara sambor om han flyttar in till dig enligt sambolagen (SamboL) 1 §.

Om sambor gör slut och ska flytta isär så gäller att det man ska dela på är samboegendom. Enligt SamboL 3 § så är samboegendom gemensam bostad och bohag om det införskaffats för gemensamt bruk. Man ska alltså ha skaffat sakerna tillsammans eller med avsikt att båda ska bo där eller bruka det man köper. Exempel på vad som utgör bohag hittar du i SamboL 6 §.

Eftersom du hade lägenheten sedan innan är denna alltså inte att anse som samboegendom. Det finns dock ett undantag i SamboL 22 § som säger att om två sambor ska gå i sär och boendet inte är samboegendom kan den andra sambon få övertag hyresrätt eller bostadsrätt om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl beskrivs i förarbetena exempelvis om den andra sambon är gravid med ett gemensamt barn. Bestämmelsen ska dock tolkas restriktivt och är inte på något sätt en huvudregel.

Om du skulle avlida gäller egentligen samma sak. Enligt SamboL 18 § gäller att en efterlevande sambo har rätt att genom en bodelning få två prisbasbelopp ur samboegendomen, om det går. Finns inte så mycket så blir det såklart inte så utan bodelningen delar samboegendomen på hälften så långt det finns medel till det. Även ett övertagande av bostad kan bli aktuellt, exempelvis om det finns barn med i bilden, då kanske det bedöms att den efterlevande sambon har dåliga möjligheter att skaffa en ny bostad. Oavsett så regleras detta på något sätt ekonomiskt, det sker inte bara ett övertagande som gynnar den ena parten!

Ett bra sätt att reglera detta är genom ett samboavtal! Det finns inga formkrav för ett samboavtal utan ni kan komma överens och skriva ner det på ett papper och finns det personer som kan bevittna (skriva under med sin namnteckning) när ni skriver ner vad ni kommer överens om är det bara bra men inget krav.

Genom ett samboavtal kan man skriva att sambolagen ska gälla men också om man INTE vill att den ska gälla i vissa delar, t ex om man inte vill att en soffa ska ingå i en bodelning.

Huvudregeln är dock att din sambo inte har rätt till din bostad och dennes barn har inte rätt till din bostad om du skulle gå bort, om du inte särskilt skriver att du vill ha det annorlunda!

Skulle du vilja ha mer hjälp så finns vi här, www.lawline.se/boka !

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med sambolivet!

AnnaSara Jarius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96515)