Vad gäller för blodprovstagning och husrannsakan av fordon vid poliskontroll?

2020-08-16 i Narkotikabrott
FRÅGA
Kan man neka att följa med för blodprovstagning vid en poliskontroll Kan polisen göra en husrannsakan i en bil bara för att dom misstänker att en passagerare är påverkad av narkotika
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp svaret i två delar, för att försöka svara på din fråga så tydligt som möjligt. I slutet av varje fråga kommer jag sammanfatta mitt svar.

Kan man neka att följa med för blodprovstagning vid en poliskontroll?

Blodprovstagning är en slags kroppsbesiktning enligt 28 kap. 12 § tredje stycket rättegångsbalken (RB)

Kravet för kroppsbesiktning (blodprovstagning i ditt fall) är att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket kan ge fängelse som straff. Kroppsbesiktningen görs på den som skäligen kan misstänkas för brottet, för att exempelvis undersöka omständigheter eller föremål som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11-12 § RB)

Blodprov får även tas på den som är skyldig att lämna ett utandningsprov enligt 2 § lagen om alkoholutandningsprov, om personen vägrar att medverka till ett alkoholutandningsprov eller inte kan lämna sådant prov på grund av att hen har varit inblandad i en trafikolycka. Detta gäller även om förutsättningarna för blodprov enligt 28 kap. 12 § RB inte är uppfyllda. (3 § lagen om alkoholutandningsprov)

Slutsats: Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts och en person skäligen kan misstänkas för detta brott, får blodprovstagning göras på denna person och personen kan inte neka till detta. Polisen får även ta in en person för blodprovstagning om personen är skyldig att lämna alkoholutandningsprov men vägrar att göra detta eller inte kan på grund av trafikolycka.

Om ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda, har polisen inte rätt att genomföra en blodprovstagning.

Kan polisen göra en husrannsakan i en bil bara för att de misstänker att en passagerare är påverkad av narkotika?

Det finns två tillfällen då polisen har rätt att genomsöka ett fordon, dels om det finns en husrannsakan som stödjer det men även för att kontrollera ifall det finns vapen eller andra farliga föremål som kan användas vid brott mot liv eller hälsa.

Husrannsakan får göras om det finns någon anledning att anta att brott har begåtts som kan ge fängelse, för att ta reda på om det finns omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap. 1 § RB och 36 kap. 1 b § Brottsbalken). Husrannsakan får ske i hus, rum eller slutet förvaringsställe - bil räknas som slutet förvaringsställe. (28 kap. 1 § RB)

Narkotikabrott är ett brott som kan ge fängelse, även att inneha eller bruka narkotika är straffbart i denna skala. Både grovt och ringa narkotikabrott kan ge fängelse. (1-3 § narkotikastrafflagen)

Husrannsakan ska förordnas av vanligtvis undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Med undantag för om det föreligger fara för dröjsmål, då kan en polisman göra en husrannsakan utan förordnande. (28 kap. 4-5 § RB)

En polis får även söka genom ett fordon i utsträckningen som behövs för att söka efter vapen eller andra föremål som är till syfte att användas vid brott mot liv eller hälsa. Dock får detta endast ske om det med tanke på omständigheterna kan antas att ett sånt föremål kan hittas i fordonet samt förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § BrB. (20 a § polislagen)

Slutsats: Ja, polisen kan göra en husrannsakan i en bil endast av anledningen att de misstänker att en passagerare är påverkad av narkotika. Om det finns anledning för polisen att anta att ett narkotikabrott har begåtts, kan en husrannsakan göras om den blir förordnad av behöriga eller, om det finns fara för dröjsmål kan polisen göra det utan förordnande. Att bruka narkotika är ett narkotikabrott som kan ge fängelse enligt 1-2 § narkotikastrafflagen.

Polisen kan även söka igenom ett fordon utan husrannsakan, för att söka efter föremål som kan användas vid brott mot liv eller hälsa, dock endast om det kan antas att ett sådant föremål kan hittas i fordonet och att detta kan förklaras förverkligat.

Polisen har en skyldighet att endast ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till omständigheterna och åtgärdens syfte. Om det blir fråga om tvång, ska detta ske endast i den utsträckning som behövs för att uppnå syftet. (8 § polislagen) Detta gäller i samtliga fall, därav både när det gäller blodprovstagningen och husrannsakan.

Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (490)
2021-02-25 Kan man dömas för drograttfylleri om man inte tagit narkotika den dagen?
2021-02-21 Vilken brottsrubricering samt påföljd föranleder eget bruk av narkotika?
2021-02-19 Narkotikabrott
2021-02-16 Vad är straffet för fem gram heroin?

Alla besvarade frågor (89533)