Vad gäller för att ett nödtestamente ska gälla och ärver jag när min systers sambo går bort?

2020-06-17 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej Vi är några syskon som undrar hur lagen säger. Vår syster har gått bort nu i maj. Hon har varit sambo i 40 år. Inga barn finns till någon av parterna. När min syster levde så ville hon att vi skulle ärva en del kapital, så vi fick lämna våra bankkontonummer till henne och hon kollade sedan att hon hade fått rätt kontonummer genom att sätta in 50 kr på våra konton för avstämning, detta gjordes 2015 då hon var i sjuk ALS. Gäller muntligt avtal vi var samlade alla syskonen när informationen gavs. Sambon informerade oss nu om att dom har inbördes testamente, där allt skulle ärvas av den efterlevande. Något papper på att syskonen skulle ärva hittar han inte. Kan vi ärva henne eller skall vi anta att sambon ärver allt Vi undrar vem som ärver honom när han går bort, han har en bror, ärver brodern allt då? Eller kommer hennes syskon in som arvtagare då.? Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är den juridiska frågan?

Det framgår av din fråga att din syster gått bort och att det finns ett inbördes testamente där hennes sambo ärver efter henne. Jag tolkar din fråga som att du dels undrar huruvida ni syskon är arvsberättigade eftersom din syster sagt att ni ska ärva (muntligt avtal) och tagit era kontonummer, samt vem som ärver efter att din systers sambo går bort. Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Är du och dina syskon berättigade till arv?

För att en handling ska resultera i att personer är berättigade till arv så måste det röra sig om ett testamente. Ett muntligt avtal är alltså inte tillräckligt. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen, där dels testatorn (din syster) ska skriva under eller säga att den skrivit under men även vittnena ska skriva under (10 kap. 1 § ÄB). Ett undantag från formkraven på testamente föreligger dock om personen som gått bort varit förhindrad att upprätta testamente på grund av t.ex. sjukdom, detta kallas nödtestamente och gäller om det muntligen sägs inför två vittnen. Ett nödtestamente blir ogiltigt när tre månader har passerat från och med den eventuella dag en testator återigen blir kapabel att upprätta ett testamente i vanlig ordning. (10 kap. 3 § ÄB). Om din syster varit förhindrad att upprätta ett testamente på grund av att hon haft ALS och inte tillfrisknat under en sammanlagd tremånadersperiod så kan det innebära att ett nödtestamente upprättats. Hon måste i så fall ha tydligt uttalat inför två vittnen vad hon vill ska hända med hennes arv. Nyare testamenten ersätter oftast äldre, men om det nya endast behandlar delar av vad som framgår av det gamla kan det gamla fortfarande bli gällande i vissa delar. Beroende på vad hon sagt i sitt nödtestamente kan påverka ifall det inbördes testamentet blir ersatt eller inte.

Vem ärver efter att systerns sambo går bort?

Om det inte finns något testamente så gäller den arvsordning som stadgas i ärvdabalken. I första hand så ärver sambons barn (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inte några barn så ärver hans föräldrar och om båda föräldrarna har gått bort så ärver hans syskon, i detta fallet alltså hans bror (2 kap. 2 § ÄB). Du och dina syskon ärver inte efter din systers sambo eftersom ni inte är släkt med sambon, ni har därför ingen arvsrätt enligt arvsordningen i ärvdabalken. För att ni ska vara berättigade till arv så måste sambon skriva ett testamente där ni är arvsberättigade.

Sammanfattning

Beroende på din systers sjukdomstillstånd så kan det röra sig om ett nödtestamente, om hon muntligen inför två vittnen sagt vad hon vill ska hända med sin egendom. Det kan i så fall innebära att ni är berättigade till arv. Om inte rekvisiten för nödtestamente är uppfyllda eller om hon tillfrisknat under tre månader så gäller inte nödtestamentet. Systerns sambo ärver då och ni har ingen legal arvsrätt efter honom.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (614)
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?

Alla besvarade frågor (88317)