Vad gäller enligt den nya tobakslagen om man röker på rökfritt område?

FRÅGA
Vad blir det för påföljd som privatperson vid t.ex. rökning på uteservering efter den nya rökförbudslagen träder i kraft 1 juli 2019? Samt vad blir påföljden om ägare samt personal röker på sin egna uteservering på den restaurang de jobbar efter den nya rökförbudslagen träder i kraft 1 juli 2019?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Enligt propositionen till den nya tobakslagen (se Prop 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter) är det densom äger eller disponerar över ett rökfritt område som ska ta ansvara för att förbudet upprätthålls. Det finns inte någon straffrättslig sanktion för den som inte tar sitt ansvar, altså exempelvis en restaurangägare. Däremot kan kommunen meddela ett föreläggande förenat med vite riktat mot en ansvarig som inte vidtar tillräckliga åtgärder för att upprätthålla rökförbudet. Alltså kan en ägare som röker på ett område där det inte är tillåtet anses ha brustit i sitt ansvar och därmed få vite utdömt mot sig själv.

Inte heller för privatpersoner är det fråga om straffrättsliga sanktioner om man röker på rökfritt område. Den nya lagen öppnar istället upp en möjlighet för den som är anvarig att avvisa personer som trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten. Lagstiftarens uppfattning verkar vara att det ska räcka med en tillsägnelse och att avvisning inte skulle behövas i de flesta fallen. Om det däremot skulle behövas en avvisning kan naturligtvis även den ansvarige kalla polis till platsen och då menar lagstiftaren att situationen redan är sådan att ett ingripande ändå skulle ha skett av andra skäl. Dessa andra skäl i sin tur kan ge upphov till straffrättsliga påföljder, även om inte rökningen på otillåtet område i sig inte är straffbelagd.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (862)
2021-05-04 När kom lagen om att man behöver tillstånd för luftpistol?
2021-05-04 Var kan jag läsa om pågående lagstiftningsärenden?
2021-05-03 Bröllopsfest i strid mot pandemilag?
2021-04-30 Vapenlicens för samlings- och minnesvapen

Alla besvarade frågor (92012)