Vad gäller då man bli anklagad som missbrukare av socialtjänsten?

2018-10-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag fick hem ett brev från socialtjänsten idag där dom informerar mig att pga av "oro för mitt missbruk" så ska dom ha ett möte med min dotter och hennes mamma (mitt ex). Min fråga till er är hur vidare det är okej att dom skriver oro för mitt missbruk? Då jag inte missbrukar några droger så finns det inga prover som visar på detta och jag har självklart inte heller erkänt något själv. Kan dom utan några belägg utan bara anklagelser kalla mig för missbrukare? Anmälan i frågan kommer från polisen som i sin tur fått in dem av min frus ex som hon legat i vårdnadstvist med ganska nyligen. Jag får känslan av att mer bevisning än anklagelser krävs innan myndigheter kan stämpla en som missbrukare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tycker det är en dålig formulering av socialtjänsten. Socialtjänstens verksamhet ska alltid bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet (1 kap 1 § tredje stycket socialtjänstlagen). Då socialtjänsten inleder en utredning ska de inledande kontakterna alltid utformas på ett sätt så att de inte ger ett intryck av att det redan står klart vad som har hänt. Då socialtjänsten använder sig av uttryck som "ditt missbruk" eller dylikt utgår ju nämnden från att du redan har ett missbruk. Är detta missbruk inte 100 % utrett ska nämnden absolut inte använda sig av dessa ord i sammanhanget.

Justitieombudsmannen (JO) har i en mängd uttalanden kritiserat olika nämnder för att initialt peka ut personer utan belägg för anklagelserna. Precis som du skriver i din fråga är socialnämnden en myndighet och ska således alltid vara objektiva och inte ta ställning för en viss part/person (1 kap 9 § Regeringsformen). Det går enligt mig helt klart att ifrågasätta huruvida socialtjänsten lever upp till detta grundlagsstadgade krav här. Du har ju inte ens haft någon möjlighet att bemöta uppgifterna vilket du som enskild alltid bör ha i dessa fall.

Sammanfattningsvis hör det inte till socialtjänstens uppgift att komma med dessa typer av "lösryckta" anklagelser. Det borde i detta fall krävas mer bevisning innan socialtjänsten kan vara så säkra på sin sak att de kan kalla dig för en missbrukare.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (402)
2019-03-17 Skicka handling på annat sätt än per post
2019-03-16 Underhållsskyldighet för barn placerat på HVB-hem
2019-03-16 Överklaga ett beslut som vunnit laga kraft
2019-03-16 Anmälan till Socialnämnden om att barn far illa

Alla besvarade frågor (66968)