Vad gäller då en förälder testamenterat eller givit bort all sin egendom till endast en av flera bröstarvingar?

Hej. Vi är en syskonskara på tre barn med samma far. Kan vår ogifta far testamentera bort, eller ge bort innan sin död, sitt hus med tillhörande mark till enbart en av oss? Eller har vi alla rätt till lika delar av huset oavsett vår fars vilja? Det finns inga andra tillgångar, varken ekonomiska eller i form av andra fastigheter, än detta hus med tillhörande mark.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar hur arvsskiftet påverkas av att föräldrar under sin livstid ger bort egendom eller testamenterar bort den till endast ett av flera syskon.

Regler om arv och dess fördelning finns i Ärvdabalken (1958:673).

De allmänna arvsreglerna och testamentsrätten

Till att börja med kan konstateras att du och dina syskon räknas som bröstarvingar, vilket enligt huvudregeln innebär att arvet efter din far ska delas lika mellan er (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Finns däremot testamente kommer det att gälla till den del det inte inskränker en bröstarvinges rätt till laglott. Som bröstarvinge har man alltid rätt att få ut sin laglott, vilket utgör hälften av ens arvslott, dvs. hälften av tillgångarna delat på antalet bröstarvingar (syskon) (7 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Exempel:

Om hus med tillhörande mark skulle vara värt 12 mkr.

12 mkr / antalet syskon / 2 = respektive syskons laglott.

I övrigt är föräldrar fria att testamentera bort sin egendom som de vill, alternativt ge bort den i gåva.

Hur får en bröstarvinge ut sin laglott?

a) När egendom testamenterats bort:

Väljer er far väljer att testamentera bort egendomen till en av er, kan du eller någon av dina syskon angripa testamentet. Detta görs genom att:

ni syskon tillsammans eller någon av er, inom sex månader efter det att ni erhållit testamentet påkallar jämkning av testamentet genom att meddela testamentstagaren om ert anspråk på laglott, eller genom att väcka talan mot denne (Ärvdabalken 7 kapitlet 3 §)

Detta innebär att det sker en proportionell nedsättning av testamentstagarens del.


b) När egendom givits bort under arvlåtarens livstid

Väljer er far att ge bort egendomen medan han är i livet kan gåvan, om det inte föreligger särskilda skäl emot, anses kunna utgöra en gåva likställd med testamente (7 kapitlet 4 § Ärvdabalken). Här åsyftas främst två situationer då det antingen kan röra sig om att din far, medan han finns vid liv tänker förbehålla sig nyttjanderätten till egendomen som han givit bort till en av er, eller att din far på sin dödsbädd ger bort egendomen till någon av er (vilket skulle kunna vara fallet utifrån omständigheterna i din fråga)?

Här krävs det att:

ni inom ett år från det att bouppteckningen efter er far är avslutad väcker talan mot gåvotagaren (7 kapitlet 4 § Ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”