Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Lång historia så kort som möjligt. Jag är sedan 6 år bonuspappa till 3 barn som idag är 7,5 10,5 o 12 år. Lång tids problem med barnens pappa som ibland dyker upp som "gubben i lådan" efter månader av tystnad o kör på som om inget hänt. Kortfattat: Han har 3 "nya" barn o bonuspappa till 2 som han föredrar, spelmissbruk som lett till risk för vräkning, orosanmälan om elavstängning o då han väl har haft barnen är det: matbrist, dålig hygien, 0 rutiner o gör i princip allt för att manipulera barnen, uteblir sånt han lovat o har aldrig funnits där, vi får stå för alla barnens saker som går sönder när de är där. Han o barnens mamma delar på högtider o nu häromdagen så sa barnen att de vill inte åka till sin pappa då de inte känner sig omtyckta eller lyssnas på.10,5:åringen har selektiv ätstörning o blir tvingad att äta saker som lett till ångest över att åka dit.Måste barnen träffa honom om de inte vill o kan de tvingas att göra det då det är barnens rätt till umgänge o inte hans rätt? Har tidigare alltid sett till så att han kan träffa dom då han inte har körkort. Jag o barnens mamma gör allt för att tillgodose barnens behov i skola o hemma o lider av att se hur barnen "trasas" sönder av hans beteende. De har gemensam vårdnad men nu har allt gått så långt o pågått så länge att barnens mamma går i tankar att söka för ensam vårdnad då barnen far illa av att vara hos honom. Finns det någon chans för henne att kunna få igenom det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att situationen ni befinner er i är påfrestande och krävande för alla inblandade, inte minst för barnen. Jag ska göra mitt bästa för att försöka besvara din fråga.

Som jag förstår det undrar du dels om barnen kan tvingas träffa pappan, dels vilka möjligheter det finns för mamman att få ensam vårdnad om barnen. För att besvara dessa frågor får vi titta på föräldrabalken (FB).

Kan barnen tvingas träffa pappan?

Precis som du själv skriver så är det barnen som har rätt till umgänge med sin förälder, och inte tvärtom (6 kap. 15 § FB). Pappan har m.a.o. ingen skyddad rätt till att träffa barnen.

Dock bör man ha i åtanke att barnets bästa ska vara styrande (6 kap. 2 a § FB). Om det i ert fall kan sägas vara barnens bästa att inte umgås med pappan, så bör barnen kanske inte ha umgänge med honom.

Vidare ska man beakta barnets egna vilja i den utsträckning det kan motiveras i förhållande till barnets mognad och ålder (6 kap. 2 b § FB). Dina bonusbarn börjar komma upp i en ålder där det brukar anses motiverat att lyssna till barnets vilja. Att barnen inte vill träffa sin pappa talar därför för att de inte ska behöva göra det.

Jag vill poängtera att det är viktigt att du och barnens mamma inte träder in och aktivt förhindrar umgänget mellan barnen och pappan. Om ni skulle göra det begår ni umgängessabotage, vilket kan ligga mamman till last om hon väljer att ansöka om att få ensam vårdnad. Beslutet om att träffa pappan ska ligga hos barnen och domstolen, inte hos er.

Kan mamman få ensam vårdnad?

Om mamman vill få ensam vårdnad om barnen finns det två alternativa vägar att gå.

Det första alternativet är att hon sluter avtal med pappan om att hon ska få ensam vårdnad. För att avtalet ska bli giltigt krävs det att avtalet är skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 6 § FB).

Det andra alternativet är att mamman väcker talan i domstol om att få ensam vårdnad. När domstolen fattar beslut om vårdnad tittar de särskilt på föräldrarnas samarbetsförmåga och förmåga att sätta barnet först (6 kap. 5 § FB). Du skriver att pappan periodvis "försvinner", vilket självklart gör honom svår att samarbeta med. Att han inte har en förmåga att prioritera barnens hälsa och välmående framför sitt spelmissbruk talar också för att han inte sätter barnen först.

Återigen så baserar domstolen sitt beslut på vad som är barnets bästa, och i viss mån på vad som är barnets egna vilja (6 kap 2 a-b § FB). Att barnen far illa hos pappan talar dock för att det inte är barnens bästa att stå under pappans vårdnad.

Det är svårt för mig att ge ett definitivt svar på vad domstolen skulle besluta, men vid en sammantagen bedömning tycker jag det låter som att mycket talar för att mamman ska få ensam vårdnad.

Sammanfattning och rekommendation

Sammanfattningsvis har barnen rätt till umgänge med sin pappa, men om de inte önskar utnyttja den rätten ska de inte tvingas till det.

Avseende vårdnaden rekommenderar jag att mamman försöker få till ett avtal som ger henne ensam vårdnad. En fredlig lösning är alltid önskvärt och det absolut bästa för barnen. Om föräldrarna inte kan komma överens rekommenderar jag att mamman väcker talan i domstol om att få ensam vårdnad.

Jag hoppas att jag kunnat besvara dina frågor och funderingar, och jag hoppas verkligen det löser sig för er! Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Cornelia Aebeloe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96507)