Vad gäller angående giftorättsgods och enskild egendom?

1) En man köpte en egendom 1990. Han står som ensam ägare. 2007 gifte han sig. Inget äktenskapsförord. Ingår egendomen i giftorätten vid skilsmässa? Kan mannen på något sätt "komma runt" giftorätten?

2) Min syster och jag äger tillsammans en skärgårdsfastighet, som är vår enskilda egendom. Om min syster dör före sin man, ärver änklingen/mannen eller hennes barn den enskilda 1/2 skärgårdsfastigheten?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din första fråga besvaras med hjälp av äktenskapsbalken (ÄktB).

Utgör egendomen giftorättsgods?
Inledningsvis i äktenskapsbalken framgår det att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att var och en av makarna ensam råder över sin egendom och den av makarna som förvärvat något är att betrakta som ägare till egendomen, även i förhållande till den andra maken. Denna skillnad i egendom gäller så länge äktenskapet består. Vid äktenskapets upphörande, skilsmässa enligt din fråga, utgör egendomen dock giftorättsgods eftersom att all egendom som inte är enskild egendom i ett äktenskap anses vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att giftorättsgodset kommer att ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Det bästa alternativet jag kan presentera för att "komma runt" giftorätten är att makarna skriver ett äktenskapsförord där egendomen görs till mannens enskilda egendom, vilket innebär att egendomen inte ingår i bodelningen vid skilsmässa (7 kap. 2 och 3 § ÄktB).

Din andra fråga besvaras utifrån äktenskapsbalken och ärvdabalken (ÄB).

Ärver mannen den bortgångna makans enskilda egendom?
Du och din syster äger en skärgårdsfastighet tillsammans. Fastigheten har gjorts till er enskilda egendom och kan ha gjorts genom bland annat äktenskapsförord eller att ni erhållit fastigheten genom gåva eller testamente med villkoret att det ska vara er enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB).

Det hypotetiska scenariot i din fråga är att äktenskapet upphör genom att din syster dör före mannen. Som jag konstaterade i svaret på den första frågan ingår inte enskild egendom i en bodelning, även om det som i det här scenariot gäller den avlidnes dödsbo och den efterlevande. Gällande frågan om arvet som ska fördelas däremot, kan din systers kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande mannen om de var gifta. Den efterlevande makens arvsrätt omfattar alltså även enskild egendom som din syster ägt (3 kap. 1 § ÄB). Ovan gäller dock endast om barnen (bröstarvingarna) är din systers och hennes mans gemensamma barn. Om man inte vill att den efterlevande maken ska ärva den enskilda egendomen krävs det att man förordnar om sin kvarlåtenskap. Det görs genom att din syster upprättar ett testamente där hennes barn anges som testamentstagare (10 kap. ÄB).

Är barnen däremot så kallade särkullbarn ärver inte mannen din syster (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har rätt till sitt arv framför den efterlevande maken. Är viljan emellertid att efterlevande make ska ärva kvarlåtenskapen, måste ett testamente upprättas till förmån för maken. Ett annat alternativ är att särkullbarnen (din systers barn) avstår sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken. Det betyder att barnen blir efterarvingar, således att de ärver efter mannens bortgång (3 kap. 9 § ÄB).

Vill du ha mer information om hur frågan om enskild egendom påverkar till exempel andelarna av den avlidnes kvarlåtenskap, det vill säga frågor om full äganderätt respektive fri förfoganderätt, eller om reglerna om testamente, ställ gärna en ny fråga om det!

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon KalludraRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000