Vad förändras när man går från ensam till gemensam vårdnad?

2020-04-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag har alltid haft ensamvårdnad av vår 13åriga son och nu efter mkt samtal, förbättrad kommunikation och utökad umgänge det senaste året har vi kommit överens om att vi ska dela vårdnaden. Är det nåt särskilt jag behöver tänka på?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör gemensam vårdnad och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Barnets vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för att barnets behov av omvårdnad, god fostran och trygghet blir tillgodosedda (6 kap. 1, 2 § § FB). Har barnet två vårdnadshavare ska de tillsammans utöva den bestämmanderätt som följer av vårdnadens utövande (6 kap. 13 § FB). När man går från ensam till delad vårdnad kan man inte längre själv bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och går utöver den vardagliga omsorgen av barnet.

Delat vårdnad innebär således att det krävs gemensamma beslut mellan vårdnadshavarna i frågor som rör vårdnaden. Situationer där du inte längre ensam kan ta beslut är till exempel val av bostadsort och val av skola. Kan båda vårdnadshavarna inte komma överens i dessa situationer ska rådande förhållanden bestå. Andra situationer där det nu kommer krävas samtycke från er båda är vid passansökan eller ingripande sjukvård. Gemensam vårdnad ger även den andra föräldern en insynsrätt som enbart vårdnadshavare har. Insynsrätten kan till exempel handla om att få information från skola och sjukvård om barnet.

Det du främst behöver tänka på när vårdnaden ändras från ensam till gemensam vårdnad är att du inte längre själv kan besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det är därför viktigt att du och den andra vårdnadshavaren är överens innan några beslut utöver den dagliga omsorgen av barnet tas. Med daglig omsorg menar jag frågor som rör till exempel barnets mat, kläder och hur barnet tillbringar sin fritid medans barnet bor hos den ena vårdnadshavaren. I sådana frågor kan du även fortsättningsvis bestämma utan samtycke från den andra vårdnadshavaren.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1671)
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?
2021-04-07 Flytta till annan kommun vid gemensam vårdnad
2021-04-06 Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?
2021-04-06 Får mormor klippa barnet utan förälders tillstånd?

Alla besvarade frågor (91059)