Vad för underlag krävs för att egendom inte ska ingå i dödsboet?

2020-11-19 i Testamente
FRÅGA
Hej, en av mina bilar vill jag att en person som inte är släkt med mig ska få när jag dör.Vad krävs för underlag för att bilen inte ska ingå i dödsboet som ska fördelas mellan min fru och mina barn från tidigare äktenskap?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (förkortas ÄB).

Du kan undanta bilen från dödsboet genom ett testamente

Det underlag som krävs för att bilen inte ska ingå i ditt dödsbo är ett testamente. Det är genom just testamentet du skriver att bilen inte ska tillfalla ditt dödsbo utan istället personen du särskilt önskar.

Vissa väljer att skriva sina testamenten själv medan andra väljer att ta juridisk hjälp. Skulle du föredra att skriva ditt testamente själv är det viktigt att tänka på att du ska skriva så tydligt som möjligt, så att din vilja verkligen framgår ordentligt. Det är för att minska risken för missförstånd och tvister när testamentet väl ska realiseras. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Dessa formkrav är att testamentet ska vara skriftligt, att det ska bevittnas av två personer som närvarar samtidigt och sedan ska det även undertecknas av dig som testator (10 kap. 1 § ÄB).


En anledning till att välja juridisk hjälp i att skriva sitt testamente är om man har komplicerade egendomsförhållanden. Jag saknar information om dina egendomsförhållanden men väljer du istället att ta juridisk hjälp för att skriva ditt testamente hjälper vi på Lawline dig gärna. Du kan antingen kontakta oss på följande länk: https://lawline.se/contact

Eller kolla in våra färdiga avtal till ett fast pris, där kan du välja testamentet: https://new.lawline.se/products/1

Du behöver dock möjligen tänka på den s.k. basbeloppsregeln

En sak du bör tänka på är att din fru har rätt ett visst belopp enligt den s.k. basbeloppsregeln till om du skulle gå bort före henne. Basbeloppsregeln innebär att om den efterlevande maken alltid har rätt att få ut ett belopp motsvarande fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Prisbasbeloppet varierar från år till år, nu 2020 ligger beloppet på 47 300 kr. Finns inte pengar nog i boet för att den efterlevande maken ska få sitt belopp kommer all egendom tillfalla denne före eventuella testamenten.

Sammanfattning

I ditt fall innebär det alltså i klartext att du kan skriva ett testamente för bilen, antingen själv eller med juridisk hjälp. Men om du går bort före din fru och boet inte har tillräcklig egendom kan bilen – trots testamentet – ändå tillfalla boet just på grund av skyddsregeln.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2861)
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?

Alla besvarade frågor (93238)