Vad för typ av industrihampa är tillåten och var regleras detta?

Hej! Var regleras det att industrihampa är tillåtet i svensk lag och var regleras det på EU-nivå? Jag har förstått det som att industrihampa är ett undantag från den narkotikalagstiftning som förbjuder cannabis idag, men finns detta nedskrivet i lag eller är det bara genom EU-domstolens beslut från 2003 (Hammarsten) som man kan se detta? Finns det förordning/föreskrift som anger vilken hampa som är tillåten? Är odling av "vanlig" hampa/cannabisplanta, dvs sådan som har högre THC-halt, ett brott mot narkotikalagstiftningen?

Tack på förhand!


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad för typ av narkotiska ämnen som är olagliga i Sverige regleras i narkotikastrafflagen. I lagens 8 § anges vad som ska räknas som narkotika. Där anges att:

"Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som:

• På sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller

• Av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen."

För att vara förbjuden är det alltså inte tillräckligt att något har egenskaper som narkotika, den ska också vara uttryckligen förbjuden.

Regeringen har förklarat vissa ämnen som narkotika genom förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. I förordningens 2 § anges att substanser som anges i bilaga 1 till förordningen skall anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen.

I bilaga 1, anges definitionen för cannabis, där viss industrihampa undantas. Något förenklat kan man säga att industrihampa är vissa specifika sorter av cannabis som kan berättiga till EU-stöd och som odlas efter att en ansökan och tillstånd om stöd har lämnats in. Söker man inte sådant stöd så kommer hampodlingen betraktas som narkotikaproduktion.

I denna bilaga hänvisas också till de EU-rättsliga bestämmelser som avser industrihampa.

Vilken hampasort som är godkänd finns i en tabell på jordbruksverkets hemsida, där alla de godkända sorterna har en halt av tetrahydrocannabinol (THC) under 0,20 procent. En halt över detta är alltså inte godkänt och är ett brott.

Vänligen,

Daniel KarlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo