FrågaFAMILJERÄTTGod man10/12/2019

Vad för fullmakt bör jag upprätta då min mor börjar lida av demens?

Hej, min mamma börjar visa lättare tecken på demens. Hennes sambo har cancer och är i livets slutskede. Hur utformar man en fullmakt som ger mig och min bror rätt ( den dag hon inte klarar det själv) att i hennes ställe exempelvis betala räkningar, ta ut pengar, sätta in pengar, sälja fast resp lösegendom, deklarera, företräda henne i bodelningen efter hennes sambos bortgång? osv

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i lagen om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakt
Eftersom er mamma inte behöver en fullmakt just i detta nu, utan senare när hennes demens har börjat tillta, är min bedömning att ni bäst skulle teckna en framtidsfullmakt. Om ni tecknar en sådan fullmakt kommer den träda i kraft vid det skede då er mamma inte längre är förmögen till att fatta sina egna beslut, 1 §. Den som avgör när er mamma har kommit till denna punkt där fullmakten ska träda i kraft bestämmer ni som fullmaktshavare (du och din bror) om det inte har skrivits i fullmakten att detta ska prövas av domstol istället, 9 §. Efter det att ni har konstaterat att fullmakten har trätt i kraft skickar ni in en ansökan till tingsrätten där de kommer inhämta läkarintyg på er mamma för att säkerställa att allt har gått korrekt till, 10-14 §§.

Formkrav för en framtidsfullmakt
För att fullmakten ska vara gällande krävs att följande krav är uppfyllda:

- Det krävs att er mamma är myndig, vilket hon givetvis är.

- Fullmakten ska vara skriftlig.

- Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt.

- Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare – alltså du och din bror.

- Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar – betala räkningar, sälja egendom, deklarera och så vidare.

- Övriga villkor för fullmakten ska anges.

- Fullmakten ska bevittnas av två personer bortsett från er som fullmakten avser (fullmaktshavare och fullmaktsgivare), 3-5 §§.

Upprättandet av framtidsfullmakt
Om det är så att ni vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt av en av våra jurister är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så ska jag hjälpa er att boka tid. Du är också välkommen att återkomma till mig om det är något som är oklart eller om du har några följdfrågor.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och jag önskar er ett stort lycka till.

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”