Vad för anspråk kan jag göra på pensionssparande i en skilsmässa?

2019-01-20 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag blev oväntat lämnad på annandag jul av min man sedan 35 år. Vi är gifta och har tre gemensamma vuxna utflugna barn. Den fjärde januari blev jag allvarligt sjuk och låg inlagd på och under tiden har han flyttat ihop med en annan kvinna, flyttat sin lön från vårt gemensamma konto (räkningarna betalas därifrån) till ett eget konto som. Han har även hämtat de få saker med något värde från vårt gemensamma hem. Jag äger vårt hus sedan 1989. Huset har gått i släkten så länge jag vet. Jag fick huset av min mamma spm avstod sitt arv och betalade en symbolisk summa, tror det var 89 000:-. Jag har inte skrivit på skilsmässopappren utan sagt att jag behöver tid att tänka, bli frisk och att planera mitt framtida liv. Jag var beredd att lämna allt till honom men känner nu att jag kanske har rätt till någonting? Något värdefullt lösöre har vi inte direkt. Det finns tre motorcyklar varav en är min. Jag har även gått i den klassiska kvinnofällan och inte sparat i en egen pensionsförsäkring. Min man är höginkomsttagare och har stora pensionsbesparingar genom sitt jobb. Finns det någon möjlighet för mig att bli kompenserad på något sätt när det gäller pensionen?Kan han lämna mig med alla räkningar från den ena månaden till den andra?
SVAR

Hejsan!

Bodelning vid skilsmässa
När skilsmässa görs ska även bodelning göras. Det innebär att ni ska dela allting ni äger gemensamt (kallas giftorättsgods) och dela det sinsemellan, äktenskapsbalk 10kap 1§. Allting är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, egendom kan göras till enskild genom denna punktlista som stadgas i denna paragrafen, äktenskapsbalken 7kap 2§. Det betyder att det kvittar om han tar era gemensamma saker från erat hem, det är fortfarande erat giftorättsgods och vid skilsmässan ska ni dela på detta, inkluderat huset samt motorcyklarna. Huset ska delas på om du inte fått det genom arv och det står i ett testamente att det ska vara enskild egendom. Det är viktigt i testamentet att ordalydelsen är just "enskild egendom", i annat fall är det giftorättsgods.

Angående räkningarna
Räkningarna som du har betalat ska även detta delas på. Det är meningen, vid en bodelning, att du och din man ska göra detta tillsammans för att på så vis klara upp vilken egendom som är vems, äktenskapsbalk 9kap 5§. Om ni inte kan samarbeta kan ni ansöka till tingsrätten om en bodelningsförrättare, äktenskapsbalken 17kap 1§. Faktumet att du fick betala räkningarna är något som du kan redovisa för till eran bodelningsförrättare så att denne kan räkna in det vid bodelningen,

Kompensation angående pension
Angående pensionen så är det ett problem som lagstiftaren har ansett skyddsvärd. Det är många (speciellt kvinnor) som är utsatta vid längre äktenskap där på grund av äktenskapet, kvinnan väljer att vara hemma eller att inte jobba. Enligt äktenskapsbalken, 6kap 7§ 3st, så har den ena maken rätt till ett långvarigt underhållsbidrag om maken inte kunnat pensionsspara på grund av giftermålet. Det är viktigt att detta är på grund av giftermålet. I ett mål (NJA 1998 s238) från Högsta domstolen har dem uttalat sig på detta vis;

"I förarbetena (prop 1978/79:12 s138ff LU 1978/79:9) har betonats att bidrag för längre tid bör utdömas endast undantagsvis. Det fall som närmare beskrivits är det att ena maken på grund av den sneda arbetsfördelningen i hemmet har lyckats nå en god position i förvärvslivet, medan den andre, som har ägnat sin tid åt hus och hem, har förlorat motsvarande möjligheter. I propositionen har saken uttryckts så, att en viss underhållsskyldighet mot frånskild make är motiverad när äktenskapet har begränsat möjligheterna för maken att försörja sig på egen hand. I praxis har vid tillämpningen av undantagsregeln hänsyn tagits till de förutsättningar under vilka äktenskapet ingåtts och hur makarna utformat sitt inbördes förhållande (NJA 1983 s826 och 1984 s493".

Eftersom jag inte vet mer om hur erat förhållande har sett ut dessa 35 år kan jag endast allmänt ge dig information om vilka situationer underhållsbidrag under en längre tid, kan delas ut. Vad som förefaller vara väsentligt är att du inte har haft lika bra möjligheter att pensionsspara på grund av att arbetsfördelningen i hemmet och på detta vis har din man fått bättre möjligheter att tjäna mer pengar genom arbete.

Jag hoppas jag har kunnat hjälpa dig och kunnat klargöra din situation. Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2186)
2019-05-20 Hur sker fördelningen av privat pensionssparande vid en bodelning enligt 10 kap. 3 § äktenskapsbalken?
2019-05-19 Vad händer med gemensam skuld vid skilsmässa?
2019-05-15 Eget bodelningsdokument
2019-05-13 Kan gåvobrevet skrivas i efterhand?

Alla besvarade frågor (69197)