Vad följer av socialnämndens utredningsansvar?

2019-12-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!En familjevän till mig utreds idag för lvu av socialtjänsten men handläggaren som utreder denne personen har aldrig någonsin träffa den som utreds min fråga är om socialtjänsten utreder en person har handläggaren som utreder någon form av plikt eller tvång att träffa den som utreds?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi huvudsakligen i socialtjänstlagen (SoL).

Vad följer av socialnämndens utredningsansvar?

Socialnämnden har en skyldighet att utreda frågor som kan medföra ett omhändertagande med stöd av LVU (11 kap 1 § SoL). När ärendet handlar om barn så följer det också ett utvidgat ansvar att göra utredning vilket innebär att socialnämnden får konsultera sakkunniga och även ta de kontakter som de finner vara nödvändiga för deras utredning (11 kap. 2 § SoL).

Har socialnämnden en skyldighet att låta barnet komma till tals?

När en utredning pågår som rör ett barn så har barnet också rätt att få information av socialtjänsten om det som anses relevant och socialnämnden ska även låta barnet komma till tals i utredningen (11 kap. 10 § SoL). Detta innebär att barnet i samtal med socialnämnden ska lämnas utrymme att berätta och svara på frågor som är av betydelse för utredningen. I vissa fall kan det vara så att barnet inte lämnas tillfälle till detta. Det kan exempelvis handla om att barnet är för alldeles litet för att kunna berätta eller svara på frågor eller om barnet tillsammans med sina vårdnadshavare inte dyker upp på de tider som bokats in för besök.

Om barnet inte har lämnats tillfälle att komma till tals behöver socialnämnden tydligt motivera orsaken till detta. Då behöver också socialnämnden istället kartlägga vad den unge har för inställning till åtgärden som utredningen avser.

Om barnet är över 15 år har det rätt att föra egen talan i dessa typer av utredningar (11 kap. 10 § andra stycket SoL).

Sammanfattning

Socialnämnden har en skyldighet att låta barnet komma till tals under de utredningar som rör en åtgärd som avser barnet. Detta innebär att socialnämnden som utgångspunkt träffar de barn som kan komma att omhändertas med stöd av LVU. I vissa fall om det finns en tydlig motivering så kan detta underlåtas. Detta kan handla om att barnet är alldeles för litet eller att socialnämnden inte har kunnat träffa barnet till följd av att inbokande möten har missats eller åsidosatts av barnet och dennes vårdnadshavare.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (516)
2020-04-04 Jävig eller inte?
2020-03-30 Överklaga beslut om försörjningsstöd
2020-03-30 Kan man som enskild kräva att en myndighet avgör ett ärende?
2020-03-30 Kommunens ekonomiska ansvar?

Alla besvarade frågor (78701)