Vad finns det för möjligheter att sköta dement makes ärenden när ingen fullmakt har skrivits?

FRÅGA
Min maka är dement, bor på ett demensboende. Vi är gifta, jag sköter alla hans ärenden, men har ingen fullmakt. Har kommit muntligt överens med kommunen om att jag är hans ¨förvaltare¨ , men det dyker ständigt upp situationer då jag skulle behöva ha en fullmakt på papper, senast när jag skulle teckna lägenhetskontrakt på äldreboendet.Finns det någon möjlighet att ordna detta nu när han inte längre kan fatta några beslut?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är fullmakt ett alternativ när din make inte längre kan fatta några beslut?
Eftersom ingen fullmakt finns sedan tidigare rekommenderar jag inte att upprätta en nu när din make inte kan fatta några beslut heller eftersom fullmakten kan ogiltigförklaras på grund av demensen (1 § lag (1924:323)).

"Automatisk fullmakt" för nära anhörig
För din makes vardagsärenden har du som nära anhörig möjlighet att vidta rättshandlingar i hans ställe om han inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter (17 kap. 1 § FB). Det är dock som sagt bara vardagliga ärenden som omfattas så i vissa situationer (såsom med lägenhetskontraktet eller andra mer omfattande handlingar) kan det behövas andra åtgärder (se nedan).

Vilka andra alternativ finns?
Eftersom din make är dement och behöver hjälp med att bevaka sin rätt och vårda sig och sin egendom finns möjlighet att få en god man (11 kap. 4 § FB) eller en förvaltare (11 kap. 7 § FB) förordnad, som då genom ett officiellt beslut får möjlighet att ta hand om dessa saker. Till god man eller förvaltare utses en lämplig person (11 kap. 12 § FB). Så länge det inte rör sig om komplicerade ärenden eller väldigt omfattande egendomsförvaltning är det vanligt att en närstående person utses till god man/förvaltare. Med tanke på att du redan i nuläget sköter din makes angelägenheter till stor del talar det för att du kommer att ses som en lämplig god man/förvaltare. En ansökan om god man eller förvaltare kan göras av dig som make (11 kap. 15 § FB). Du skickar in ansökningen till närmaste tingsrätt. Själva ansökan hittar du lättast på kommunens hemsida, alternativt tar kontakt med de kommunala representanterna du haft kontakt med tidigare.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69127)