FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning26/06/2022

Vad finns det för möjligheter att få sitt betyg ändrat?

Hejsan! Jag undrar över en sak. Vem och vilka kan jag vända mig till om mina lärare på universitetet är orättvisa när det gäller betyg? Jag har inte fått et tydligt svar på varför min text är icke godkänt. Svaren som jag fått är ofta otydliga. Det är mycket ”jag förstår inte vad du menar”. Jag har dessutom gott om bevis på studenter som har fått Godkänt på sina tentor av samma lärare som jag haft trots att de har samma innehåll/ källor/ exemplar som jag. Finns även studenter som inte följer bedömnings matris och detta är synlig i deras texter tex att deras texter saknar källor på fler ställen i samma text men fortfarande fått Godkänt av lärare. Varför får jag Icke Godkänt trots detta? Min text är inte värre än deras texter? Ska regler gälla mig och inte andra? När jag diskuterade detta med Rektor på mitt program blev hon lite ”upprörd” på att jag läste andras texter. Det kändes mer att hon försökte säga till mig att lärarna är fria hur de ger betyg och att du är student och de är lärare. Jag försökte övertala henne med att ta upp det där med matris och det är ju det lärare utgår ifrån men hon var fortfarande upprörd. Är det verkligen ”hemligt” hur lärarna bedömer andra? Är lärarna ”osäkra” på sina jobb? Nu är det alltså såhär. Mina 2 lärare en kursledare och en lärare i den kursen har ”rättat” min text. Rektorn på mitt program har även haft kontakt med mig. Utöver dessa vem kan jag kontakta? Tack för svar!

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad man kan göra när man anser att man förtjänar ett högre betyg och vilka man kan vända sig till och kommer därför att svara på detta. 

Man kan bara få sitt betyg omprövat

Det finns ingen möjlighet att överklaga ett betyg utan man kan endast få sitt betyg omprövat (Högskoleförordningen 6 kap. 24 §). För att betyget ska ändras måste det tidigare beslutet vara ”uppenbart oriktigt”. Detta är ett högt ställt krav och skulle kunna uppfyllas i en situation där examinatorn till exempel missat att bedöma och ge dig poäng för ett av dina svar på tentamen. Omprövning blir med andra ord aktuellt i extrema fall.  

Begära att få ny examinator

Vidare kan man på mitt universitet, Handelshögskolan i Göteborg, begära att få sin tentamen bedömd av en annan examinator om den tidigare examinatorn underkänt dig vid två tillfällen. Eftersom två olika personer verkar ha rättat din tentamen verkar du redan vara medveten om denna möjlighet men om inte så skulle jag uppmana dig att se om ni har något liknande vid ditt lärosäte. 

Betygombudsmän

Slutligen har Uppsala Universitet så kallade ”betygombudsmän”. Till dem kan man vända sig om man vill få det utrett huruvida bedömningsprocessen i sitt ärende gått rätt till. Om du pluggar i Uppsala kan du därför vända dig till dessa. 

Sammanfattningsvis är det svårt att få sitt betyg ändrat. Betyg ändras bara när mycket tydliga fel har begåtts och att man gör en annan bedömning av sitt svar än examinatorn uppfyller därför i princip aldrig rekvisitet ”uppenbart oriktigt”.

Förstår att detta inte var det svar som du ville ha men jag hoppas att det i alla fall klarnade upp dina funderingar!

Med vänlig hälsning,

 

Isaac JurisRådgivare