FrågaPROCESSRÄTTDomstol11/11/2021

Vad finns det för möjlighet att överklaga ett beslut i kammarrätten att ej bevilja prövningstillstånd?

Hej ! Jag har fått avslag från försäkringskassan 3 gånger för min sjukpenning och avslag från förvaltningsrätten och nu fått min beslut idag från kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, Förvaltningsrättens avgörande står därför fast .Jaghar multipla psykiatriska diagnoser som PTSD, bipolaritet, depressioner, anpassningsstörning och Fibromyalgi.

Försäkringskassan och förvaltningsrätten och kammarrätten har fått alla mina utredningar från min läkare och strunta det jag har förlorat min SGI och arbetsförmedlingen har ge mig intyg att kan inte hjälpa mig . Har jag chans och överklaga kammarrättens beslut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du:

fått ditt ärende omprövat hos försäkringskassanöverklagat försäkringskassans beslut till förvaltningsrätteninte beviljats prövningstillstånd i kammarrätten för en överprövning av förvaltningsrättens beslut

och att du nu vill veta om du kan överklaga kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen.

Svaret på din fråga och förslag på vidare åtgärder

Du har en möjlighet att överklaga beslutet att inte ge dig prövningstillstånd.

Men då krävs det att du beviljas prövningstillstånd även i högsta förvaltningsdomstolen. Mitt råd till dig är att du i ditt eventuella överklagande utförligt beskriver vad du tycker är fel i beslutet från kammarrätten och överklagar igen!

För att se det bakomliggande resonemanget och ett utförligare svar får du gärna läsa vidare nedan!

Är det så att du vill ha mer hjälp i ditt ärende får du gärna vända dig till info@lawline.se för vidare vägledning!

Bakomliggande resonemang

För mål som tas upp i förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen finns de relevanta reglerna om handläggningen av ditt ärende samlade i förvaltningsprocesslagen (FPL).

Specifikt när det gäller att överklaga en förvaltningsrätts beslut krävs det att kammarrätten meddelar prövningstillstånd för detta, annars står förvaltningsrättens dom fast precis som du också säger.

De anledningar som finns för kammarrätten att bevilja prövningstillstånd finns i 34 a § FPL där det framgår att prövningstillstånd kan meddelas av ett antal olika skäl. I ditt fall har kammarrätten alltså kommit fram till att ingen av dessa grunder föreligger och därav genom ett beslut inte beviljat prövningstillstånd.

I nedanstående resonemang kommer jag att kalla prövningstillstånd i kammarrätten för prövningstillstånd 1 och det prövningstillstånd som du behöver för att få saken överprövad i högsta förvaltningsdomstolen för prövningstillstånd 2.

För att högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp ditt ärende krävs prövningstillstånd 2 (35 § FPL). Möjligheterna för att du ska få prövningstillstånd 2 framgår i 36 § FPL och är:

att rättsläget är oklart och att högsta förvaltningsdomstolen beviljar så kallad prejudikatdispens - detta sker dock sällan.eller att kammarrätten har begått grova fel när de nekat dig prövningstillstånd 1.

Dessa två möjligheter är färre än de som finns för att få prövningstillstånd 1 och kallas för prejudikatdispens (nummer 1) och extraordinär dispens (nummer 2).


Med andra ord finns det en teoretisk möjlighet för dig att överklaga beslutet från kammarrätten enligt 35 § FPL. Detta förutsätter dock att prövningstillstånd 2 beviljas enligt 36 § FPL, huruvida detta kommer att ske eller hur goda dina chanser är kan jag tyvärr inte ta ställning till utan mer information, men om du vill ha mer hjälp i ditt ärende kan du vända dig till våra andra tjänster på Lawline genom att kontakta info@lawline.se.
Einar DahlbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo