Vad finns det för krav på en suppleant i ett aktiebolag?

2017-10-21 i Bolag
FRÅGA
Hej! Vi skall starta ett privat Aktiebolag med en ledamot och en suppleant. Tror att det är det minsta man måste ha. Mina två frågor:1: Suppleanten är denne person helt fri från alla eventuella framtida felsteg, t.e.x skatteskulder om det skulle mot förmodan ske? det är en fråga vår tänkta suppleant vill veta.2: Kan en suppleant vara EU medborgare i ett annat land t.e.x Italien ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Det är korrekt att en styrelseledamot och en suppleant är det minsta tillåtna antalet i ett privat aktiebolag. För att besvara din första fråga så är huvudregeln att en suppleant endast ansvarar för beslut som fattas när hen har tjänstgjort. Det innebär alltså att suppleanten är fri från ansvar så länge denne inte har deltagit i beslutsfattandet. Träder suppleanten in som styrelseledamot och tjänstgör, ansvarar suppleanten för eventuelle felsteg som uppkommer under den tiden. Här kan det röra sig om att t.ex. inte upprätta en kontrollbalansräkning när detta ska göras eller att inte skicka in en årsredovisning i rätt tid.

2. En suppleant kan vara EU - medborgare i ett annat land. Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, detta framgår av 8 kap. 9 § Aktiebolagslagen. De hinder som finns är om personen är underårig, är i konkurs eller har näringsförbud, detta framgår av 8 kap. 11 §. I 8 kap. 10-12 § finns regler om hinder.

Suppleanten kan alltså bara bli ansvarig för beslut som fattats när denne har tjänstgjort. En suppleant kan vara EU-medborgare i ett annat land.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95665)