Vad finns det för bestämmelser om gåvor till barnbarn?

Hej, Min fråga gäller arvsrätt. Bakgrund: Jag är en av två bröder, bror nr 1, våra föräldrar var gifta fram till vår mors bortgång. Far är därmed änkling sedan ca 23år. Har sedan ca 20år förhållande med särbo annan folkbokföringsadress. Bror nr 1 har inga barn är gift. Bror nr 2 skild sedan några år har 2 barn, När vår mor gick bort gjordes inget arvskifte, alla gemensamma tillgångar tillföll därmed vår far. Vår far har diagnostiserad obotlig cancer sedan ca 3 år får bromsmedicin han har sedan någon månad tillbaka meddelat att han ämnar ge bort en stor del av tillgångarna till barnbarnen. Bland annat skriva över fastigheten till dem. Båda veteranbilarna har nyligen bytt ägare de står numera på ett av barnbarnen. Hur ägarbytet skett är för mig okänt om de har lämnats över som gåva eller om det finns något köpekontrakt. Jag har även info om att en del pengar nyligen överförts som gåva till båda barnbarnen.

Vad gäller för gåvor till barnbarn? 

Lawline svarar

 Hej, 

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga! 

Utgångspunkt 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns bestämmelser som handlar om gåvor till barnbarn, om det kan ses som förskott på arv då gåvorna är av högt och värde påverkar kvarlåtenskapen som blir kvar om din far avlider. 

Kan gåvor till barnbarn ses som förskott på arv? 

Vad gäller gåvor som ges av en arvlåtare (i ditt fall din far) kan de anses utgöra förskott på arv och då är arvtagaren skyldig att avräkna detta på dennes arv. För att en gåva ska ses som förskott på arv krävs däremot att arvtagaren är bröstarvinge (närmsta arvinge på tur för arv) vid gåvans givande (6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). Bröstarvingar är arvlåtarens barn om dessa lever, alltså du och din bror (2 kap. 1 § ÄB). Därmed är inte din fars barnbarn att betrakta som bröstarvingar och därmed kan inte gåvorna anses utgöra förskott på arv.

Finns det andra bestämmelser om gåvor till barnbarn? 

Då gåvorna är av högt värde och påverkar värdet av tillgångarna som kommer bli kvar efter din far utgår jag från att du undrar om det finns någon annan bestämmelse som reglerar gåvor till barnbarn. Då du är bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB) och har rätt till din laglott (7 kap. 1 § ÄB) som utgör halva arvslotten har du ett visst laglottsskydd (7 kap. 4 § ÄB). Detta skydd innebär att vissa gåvor som givits bort under arvlåtarens livstid är att likställa med ett testamente och ska då återbäras om de inskränker din och din brors rätt till laglott. Vad för typ av gåvor detta kan vara är dels gåvor som givaren gett när den legat för döden eller trott att döden varit nära, alltså gåvor som givits för att ordna arvsordningen. Bestämmelsen gäller också för gåvor som innebär att givaren fram till sin död behåller de huvudsakliga nyttan av egendomen, såsom om en fastighet ges bort men att gåvogivaren fortfarande nyttjar den. 

Sammanfattning 

Huruvida det rör sig om gåvor som inskränker på er laglott och är att likställa med testamente saknar jag vidare information för att kunna avgöra. Nu har du däremot fått svar på vad för bestämmelser som reglerar vad som gäller vid gåvor till barnbarn. Då barnbarnen inte var bröstarvingar vid givandet av gåvorna ses de inte som förskott på arv, men de kan anses vara att likställa med testamente och därmed behöva återbäras om det inskränker på laglotten.

Hoppas att du fått svar på din fråga! 

Om du har fler funderingar är du alltid välkommen med fler frågor till Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. 

Vänligen, 

Olivia SeverinssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning