Vad får min avlidna makes tidigare barn i arv efter mig när jag går bort om barnet avstod sitt arv när min make dog?

2020-11-19 i Efterarv
FRÅGA
Hej här kommer en frågaFrun är avliden finns inga biologiska barn med maken. Frun har ett biologiska barn sedan tidigare. Maken har tre biologiska barn sedan tidigare. Inget testament har upprättats. Tillgångar är en fastighet där frun står som ensam ägare samt övriga lösöre. Barnet till frun vill inte få ut sin arvslott än utan vänta tills maken avlider. Innebär det enligt ärvdabalken att barnet till frun ärver hälften av det gemensamma dvs totala tillgångarna efter skulder är avräknade andra halvan går till maken. När maken går bort görs arvskiftet.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Såsom jag uppfattat din fråga undrar du vad som händer när Fruns barn sen tidigare vill vänta med att få ut sitt arv tills att maken också gått bort. I brist på mer information utgår jag från att huset och övriga lösöre inte är enskild egendom, samt att Maken inte har annan enskild egendom.

Om Fruns barn avstår från sitt arv när Frun går bort, har barnet rätt till arvet när Maken sedan avlider.

Utgångspunkten när en av makarna i ett äktenskap går bort, är att den andre maken ärver all egendom med s.k. fri förfoganderätt, 3 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Fri förfoganderätt innebär att maken har rätt att använda sig av arvet hur hen helst vill fram tills att denne går bort (NJA 2004 s. 487). Den enda begränsningen är att maken inte får testamentera bort egendomen (se 3:2 ÄB).

När efterlevande maken sedermera avlider, om det finns bröstarvingar (Se 2:1 ÄB) eller arvingar i andra arvsklassen (Se 2:2 ÄB), så ska dessa arvingar få arvet efter den tidigare maken (3:2 st. 2 ÄB). Detta kallas efterarv. Ett särkullbarn, som det i vårt fall handlar om, kan begära att få ut sitt arv direkt (3:1 ÄB). Om särkullbarnet avstår sitt arv till förmån för efterlevande make, har dock även särkullbarn efterarvsrätt i boet efter den andra makens död (3:9 ÄB och 3:2 ÄB). Detta betyder att i ditt fall så har alltså Fruns barn efterarvsrätt i makens bo när väl maken avlider.

Fruns tidigare barn ärver 50 % av makens totala förmögenhetsmassa när maken avlider.

Eftersom arvet tillföll efterlevande make med fri förfoganderätt, är det dock inte så att arvingarna har rätt till exakt samma summa, utan endast en kvotdel av den totala förmögenhetsmassan. Man räknar då ut hur mycket som barnen skulle ha ärvt av Make 1 vid dennes dödsfall, och sen räknar på hur stor andel av helheten den utgjorde. I ert fall skulle det alltså innebära att Fruns barn har rätt till all den egendom som tillföll frun vid bodelningen, d.v.s. hälften av den totala förmögenhetsmassan. Enligt 3:2 ÄB skall alltså Fruns tidigare barn, i just detta exemplet, få ut 50 % av den totala förmögenhetsmassan när väl Maken går bort.

Att komma ihåg är alltså att det rör sig om en kvotdelsrätt, vilket innebär att Fruns tidigare barn endast har rätt till en andel och inte den specifika summan. För att illustrera detta kan tänkas att fastigheten och lösöret är värt 1 000 000 kr när Frun går bort. Efter en bodelning har då Fruns barn rätt till 500 000 kr i arv som hon avstår till förmån för efterlevande make. I efterarv, när maken sen avlider, kommer dock Fruns barn inte ha rätt till just 500 000, utan 50 % av efterlevande makes totala förmögenhetsmassa. Om maken t.ex. endast har tillgångar värda 500 000 när denne avlider, har Fruns tidigare barn rätt till 250 000 (Dock med undantag för vissa specifika minskningar enl. 3:3 ÄB t.ex. gåva, eller att efterlevande makes egendom minskat i väsentlig omfattning, vilket bestämts till mer än 25 %, NJA 2013 s 736.). Likaså kan Fruns barn få rätt till mer än 500 000, om efterlevande makes tillgångar ökat (Här finns undantag för t.ex. ökningar som skett via arv, gåva, testamente etc, se 3:4 ÄB).

Sammanfattning

För att kort sammanfatta svaret på din fråga. Om Fruns tidigare barn avstår från att ta ut sitt arv när Frun går bort, tillfaller alla tillgångar maken men Fruns barn har då rätt till efterarv. Efterarvet kommer i detta fall bestå av 50 % av den efterlevande makens tillgångar när denne avlider. Skiftet sker när andra maken avlider. Fruns barn får då hälften av alla tillgångar, och makens tre barn får ut varsin tredjedel av den andra hälften.

Om du har några fler frågor eller tycker att någonting fortsatt är oklart är du välkommen att återkomma med en ny fråga.

Allt gott!

Vilhelm Oxhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (776)
2021-04-29 Kan jag få ta del av min mammas arv när min pappa har skaffat ny partner?
2021-04-28 Beräkning av kvotdel vid efterarv
2021-04-26 Hur fördelas arvet efter min farbror när den efterlevande maken avlidit?
2021-04-22 Räknas pengagåva till barn som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92105)