Vad får man som vårdnadshavare besluta om vid gemensam vårdnad?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej mitt ex och jag har delad vårdnad av våran dotter på 5år, nu har hon flytta till annan kommun och tycker att hon inte behövde diskutera detta med mig "Fick höra det av min dotter".Så nu skall min dotter pendla 80mil /12tim i veckan till förskolan. Jag sagt till henne att jag inte vill att dottern skall pendla men hon tycker inte det är nått problem då "hon gjort det hela vintern" då dottern var med mig,Hur skall man gå till väga och vad säger lagen??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller?

Till att börja med kan konstateras att ni har gemensam vårdnad över er dotter (Föräldrabalken 6 kap. 2 §). Som vårdnadshavare har ni en gemensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör er dotters personliga angelägenheter (Föräldrabalken 6 kap. 11 § och 13 §). I takt med er dotters stigande ålder och utveckling ska ni i beslutfattandet ta allt större hänsyn till er dotters synpunkter och önskemål (Föräldrabalken 6 kap. 11 § andra stycket och 13 §).

Er dotter kommer högst sannolikt att påverkas av det faktum att hon ska pendla 80mil /12 timmar i veckan till förskolan. Detta är att se som ett beslut av ingripande betydelse för barnets framtid (Föräldrabalken 6 kap. 13 § andra stycket). Ett sådant beslut får bara fattas om båda vårdnadshavarna är överens om saken. Din före detta partner har på så vis inte befogenhet att ensam fatta ett beslut att er dotters resväg till förskolan ska vara så omfattande.

Vad kan du göra?

Jag rekommenderar dig att tala med din före detta partner om saken och förklara att beslut ska fattas gemensamt. Om du inte får någon framgång med dina uppmaningar kan du ta kontakt med Socialstyrelsen som i sin tur kan arrangera ett s.k. samarbetssamtal.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93196)