Vad får man skriva i ett testamente?

2021-09-30 i Testamente
FRÅGA
Hej. Har en fråga gällande arvsrätt. Min morbror har fått obotlig cancer och är i livets slutskede. Han är inte gift, men skild. Han har inga barn, föräldrarna är avlidna. Han hade en syster, min mamma, men hon är också avliden. Om jag förstått det rätt så är det då jag som ärver honom? Men nu är det så att han har skrivit testamente och han har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till sin ex-hustru. Enligt hans önskan så ska jag lämnas helt utanför och hans ex-hustru ska ha allt. Då blir jag alltså helt utan arvsrätt? Samtidigt så säger han att jag ska ta hand om begravning, bouppteckning och allt annat praktiskt efter hans bortgång. Han säger att han kan ändra i testamentet och skriva att jag ska sköta allt, men jag ska inte ha rätt till något arv. Kan han skriva så? Är det inte så att om han testamenterar hela sin kvarlåtenskap till ex-hustrun så blir hon väl enda dödsbodelägare och därmed fullt ansvarig för hans dödsbo. Blir jag på något sätt skyldig att reda ut hans bo efter hans bortgång, när han har lämnat mig helt utanför. Hans ex-hustru vill inte göra något utan hon vill bara ha pengarna... Enligt min morbror klarar hon inte av det praktiska. Då har jag påtalat att hon måste begära en boutredningsman hos tingsrätten, men det klarar hon inte heller och det kostar och det säger hon att hon inte har råd med. Ska jag behöva betala det då för att hon bara vill ha pengarna och hon är ju den enda arvtagaren. Låter inte riktigt rätt det här...
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När jag besvarar dina frågor kommer jag att använda mig av ärvdabalken, ÄB.

Arvsrätt

Du har förstått det helt rätt gällande din första fråga. Du ärver din morbror om han varken var gift, hade barn eller annan levande släkt. Det är däremot bara så att man ärver om personen inte har testamenterat bort egendomen.

Din arvsrätt är begränsad då lagen bara ger bröstarvingar en absolut rätt till en viss andel av arvet från en förälder (2 kap. 1§ ÄB). Det innebär att om testamentet är giltigt har din morbror all rätt att testamentera kvarlåtenskapen som han vill.

Begravning etc.

I ett testamente kan man inte skriva in att man kräver att en viss privatperson ska ta hand om begravning, bouppteckning och allt det praktiska. Det är möjligt att anlita jurist/begravningsbyrå som gör bouppteckningen och liknande men han kan inte lagligt binda dig till att göra det genom testamentet. Det är dem som ärver som gör en bouppteckning som sedan skickas till skatteverket. Men om din morbror testamenterar allt till hans ex-hustru så är det hon som ska göra detta.

Sammanfattning

Du kan inte kräva att få ta del av arvet men han kan inte heller kräva att du ska göra de sakerna du beskrivit efter att han har dött.

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96494)