Vad får man göra när ett verk har flera upphovsmän?

2018-11-01 i Immaterialrätt
FRÅGA
HejJag har ett filmproduktionsbolag och har tillsammans med ett annat bolag skapat flera musikvideor. På min hemsida har jag lagt upp flera av dessa musikvideor. Bolaget jag samarbetade med har nu kontaktat mig och påstår att inte har rätt att lägga upp dom. De påstår att min arbetsinsats/roll i produktionen inte ger mig den rätten. Inga juridiska kontrakt har skrivits mellan oss. De vill ta processen vidare till rätten. Har dom bra grund till det? Vem har rätt i det här fallet?Med vänliga hälsningarKonstantin
SVAR

Hej Konstantin!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här typen av problem hör till ett rättsområde som kallas för upphovsrätt. Jag kommer kort att gå igenom vad som gäller rent rättsligt i situationer som den du befinner dig i. I slutet kommer jag att skriva en kort sammanfattning av rättsläget där jag också ger råd om hur du kan gå vidare.

Vem eller vilka har upphovsrätt till något som har skapats?

Frågor om upphovsrätt till olika typer av litterära och konstnärliga verk regleras i upphovsrättslagen, även förkortad URL. Enligt lagen så har skaparen av ett verk upphovsrätt till detta i princip oberoende av vilken typ av verk det är (1 § URL). En musikvideo som i ditt fall är ett klart och tydligt exempel på ett verk som omfattas av lagen och som i och med detta skyddas av upphovsrätt.

Det är inte ovanligt att mer än en person har varit involverad i skapandet av något, så som i din situation. När flera personer kan sägas ha bidragit till skapandeprocessen så kan upphovsrätten tillfalla dem allihop gemensamt (6 § URL). Det kan också förhålla sig på det sättet att ett verk består av flera verk som i sin tur är skyddade av upphovsrätt. Ett exempel på detta är en låt. En person kan ha skrivit och producerat musiken och ha upphovsrätten till den delen. En annan kan ha skrivit texten och ha upphovsrätt till den.

Det är svårt för mig att säga exakt vad som gäller i din situation eftersom jag inte vet exakt hur arbetsfördelning varit mellan dig och det andra bolaget. Så länge omfattningen av din arbetsinsats vid skapandet av musikvideon inte var alltför liten så har du förmodligen upphovsrätt knuten till musikvideon. Du har antingen upphovsrätt till en del av den eller så har du och det andra bolaget en gemensam upphovsrätt till hela videon.

Vad innebär det att ha upphovsrätt?

Den person som har upphovsrätten kallas för upphovsman. Att vara upphovsman innebär att man har en rätt att bestämma över hur verket får användas (2 § URL). En upphovsman får till exempel förbjuda andra från att göra kopior på verket. Ett annat exempel är att upphovsmannens tillåtelse krävs för att visa upp verket offentligt. För det fall det finns flera upphovsmän så krävs att alla upphovsmännen lämnar sin tillåtelse för att kopior eller uppvisningar ska få göras. Detta gäller oavsett om det är en utomstående eller en annan upphovsman som vill använda verket.

Får du lov att visa upp musikvideorna på din hemsida?

Genom att lägga upp musikvideor på din hemsida så har du använt musikvideorna på ett sätt som kräver tillåtelse från upphovsrättsinnehavarna. Även om du är upphovsrättsinnehavare själv så behöver du fortfarande tillåtelse från det andra bolaget som har varit med och skapat musikvideorna. Utan några juridiska kontrakt mellan er där ni har slagit fast hur ni får lov att göra så får ingen av er använda musikvideorna utan den andre partens tillåtelse.

Sammanfattning och hur du kan gå vidare

Både du och det andra bolaget har förmodligen upphovsrätt till musikvideorna. Det betyder att ni måste ha tillåtelse från varandra för att använda musikvideorna i olika sammanhang. För din del så innebär det att du måste få deras godkännande för att få lägga upp musikvideorna på din hemsida. Om det andra bolaget drar processen vidare till rätten så finns därför viss risk för att du kan bli skadeståndsskyldig. En överenskommelse mellan dig och det andra bolaget om villkoren för hur ni får använda musikvideorna skulle gynna er båda. Om du skulle vilja ha hjälp i dina förhandlingar med det andra bolaget så rekommenderar jag dig att boka tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga!

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (690)
2019-03-19 Får jag skriva om workshopövningar i min bok, trots att jag inte vet vem som har kommit på dem m.m.?
2019-03-18 Vad är det för skillnad på upphovsrätt och mönsterskydd för brukskonst?
2019-03-17 Avbilda fotografier av varumärken
2019-03-17 Varumärkesskydd

Alla besvarade frågor (66944)