Vad får man göra enligt fullmakt?

2016-05-30 i Avtal
FRÅGA
Hej. Min faster har flyttat till ett demensboende. Min farbror har sedan många år tillbaka en fullmakt om ngt skulle hända faster. Faster har själv inga barn. Farbror styr nu över fasters pengar och delar ut pengar när han så önskar. Har han rätt att ge bort 50 000:- till fasters granne som hjälpt faster under de sista åren. Eller till någon annan? Kan han göra det utan att ha tillstånd från faster eller de andra syskonen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att detta är en fråga om fullmakt är avtalslagen (förkortas AvtL) tillämplig. Din faster är i detta fall fullmaktsgivare och din farbror fullmaktshavare. När man pratar om fullmakter finns det något som kallas för behörighet och befogenhet. Vad jag kan utläsa av frågan rör det sig i detta fall om en skriftlig fullmakt, det kallas med andra ord en självständig fullmakt. Din farbrors behörighet (vad han får göra) som fullmaktshavare ska framgå av fullmakten. Din farbrors befogenhet framgår av interna instruktioner mellan din faster och din farbror.

Ett exempel som kan kopplas till din fråga är att din farbrors behörighet kan vara att sköta din fasters ekonomiska angelägenheter. Befogenheten (instruktioner dem i mellan) kan vara att inte betala ut mer än en viss bestämd summa pengar.

Skulle det vara så att din farbror överskrider vad han får göra enligt sin befogenhet blir din faster ändå bunden av handlingen om tredje man (i detta fall grannen) var i god tro, alltså att han inte visste om/misstänkte att din farbror handlade utanför befogenheten. Överskrider din farbror vad han får göra enligt behörigheten blir din faster inte bunden av handlingen. Vad din farbror får göra beror alltså på vad fullmakten innehåller.

Överträder din farbror sin befogenhet och din faster blir bunden av handlingen och tar skada av detta kan farbrorn bli skadeståndsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1410)
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?
2021-01-16 När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?

Alla besvarade frågor (88256)