FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/05/2016

Vad får man göra enligt fullmakt?

Hej. Min faster har flyttat till ett demensboende. Min farbror har sedan många år tillbaka en fullmakt om ngt skulle hända faster. Faster har själv inga barn. Farbror styr nu över fasters pengar och delar ut pengar när han så önskar. Har han rätt att ge bort 50 000:- till fasters granne som hjälpt faster under de sista åren. Eller till någon annan? Kan han göra det utan att ha tillstånd från faster eller de andra syskonen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att detta är en fråga om fullmakt är avtalslagen (förkortas AvtL) tillämplig. Din faster är i detta fall fullmaktsgivare och din farbror fullmaktshavare. När man pratar om fullmakter finns det något som kallas för behörighet och befogenhet. Vad jag kan utläsa av frågan rör det sig i detta fall om en skriftlig fullmakt, det kallas med andra ord en självständig fullmakt. Din farbrors behörighet (vad han får göra) som fullmaktshavare ska framgå av fullmakten. Din farbrors befogenhet framgår av interna instruktioner mellan din faster och din farbror.

Ett exempel som kan kopplas till din fråga är att din farbrors behörighet kan vara att sköta din fasters ekonomiska angelägenheter. Befogenheten (instruktioner dem i mellan) kan vara att inte betala ut mer än en viss bestämd summa pengar.

Skulle det vara så att din farbror överskrider vad han får göra enligt sin befogenhet blir din faster ändå bunden av handlingen om tredje man (i detta fall grannen) var i god tro, alltså att han inte visste om/misstänkte att din farbror handlade utanför befogenheten. Överskrider din farbror vad han får göra enligt behörigheten blir din faster inte bunden av handlingen. Vad din farbror får göra beror alltså på vad fullmakten innehåller.

Överträder din farbror sin befogenhet och din faster blir bunden av handlingen och tar skada av detta kan farbrorn bli skadeståndsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”