Vad får man för straff om man döms för stöld?

Hej! Vi säger att en person stulit ett armband för 3000kr men sprungit iväg när larmet gick igång påvägen ut från butiken. Kassören märkte ingenting men såg personen springa iväg när han hörde larmet och sedan såg att ett armband saknas, det var också ett annat vittne som hörde personens kompis säga att lägga tillbaka det och sedan set personen springa iväg men inte sett ifall personen faktiskt stoppade ner ambandet i fickan. Det finns även kamerabevis på händelsen där man ser allt. Personens kompis väljer att inte vittna. Vad bör personen få för dom?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB)

Har personen begått stöld?

Personen har utan att betalat tagit med sig armbandet ur butiken och det gjorde personen med uppsåt att tillägna sig det. Detta handlandet innebär att butiken förlorar ett armband på 3000 kr och därmed innebär tillgreppet skada. Därmed har personen begått stöld, 8:1 BrB.

Det är inte ringa stöld, det vill säga en mindre allvarlig form av stöld, då det är över 1250 kr  och då det inte är förmildrande omständigheter, enligt NJA 2019 s. 951 och 8:2 BrB. Detta medför att det är stöld som det rör sig om och inte ringa. 

Sammanfattning

Personen har begått stöld.

Räcker bevisningen?

I Sverige har vi fri bevisföring, det vill säga att alla möjliga bevis får tas fram i domstol och vara avgörande för målet (35:1 RB). Vad jag förstår det som finns det en kamerafilm på personen och tre vittnen. En kompis till personen, en kund i butiken och en kassör. Både kunden och kassören såg händelsen. Kompisen till personen vill inte vittna. Man får inte vägra att vittna, se nedan.

Enligt min bedömning så finns det väldigt starka bevis för att personen har begått stölden. Personerna som är inblandade samt kamerafilmen. Främst kamerafilmen är ett starkt bevis då det filmade personen i fråga och kan identifiera det faktiskt var den personen som begick stölden.

Måste man vittna?

Om kompisen inte dyker upp som vittne och har blivit kallad får denne betala vite, 36:7 RB. Med andra ord kommer kompisen behöva betala staten om denne inte dyker upp. Dessutom så kan det leda till att kompisen blir hämtad till domstolen. Ett skäl till att det kan ske är att det kan antas att kompisen inte kommer att följa en ny kallelse, 36:20 RB. Om kompisen vägrar avlägga ed, vittnesmål eller besvara fråga kan kan ännu ner vite föreläggas. Om kompisen ännu inte rättar sig efter domstolen så får denne häktas. Däremot så får det inte vara längre än tre månader, 36:21 RB

Vad blir straffet?

Jag kan inte utifrån detta exemplet bedöma straffet. Det finns massor av påverkande omständigheter som kan påverka. Jag kommer därför nu berätta om lite faktorer som kan påverka vilket straff det blir. 

Straffskalan sätter ramarna för vilket straff som kan bli aktuellt. För stöld är det maximala straffet 2 år i fängelse, 8:1 BrB.

Straffvärdet är det värdet som brottet har. Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person enligt 29:1 2st BrB. Försvårande omständigheter vid bedömning av straffvärde finns i 29:2 BrB och förmildrande omständigheter finns i 29:3 BrB. Exempelvis på en försvårande omständighet skulle kunna vara att personen avsåg att ta ett armband som var värt 30 000 kr, men bara fick ett för 3000kr, 29:2 1p BrB. En förmildrande omständighet skulle kunna vara att personen är extremt deprimerad, 29:3 2p BrB

Straffmätningsvärdet är bedömningen av vad personen ska dömas till. Här kommer det inkluderas en bedömning av personens situation. Exempelvis att personen direkt efteråt har gått till polisen och erkänt sig som skyldig kan minska straffet, 29:5 5p BrB. Även om en person har begått brott tidigare inom kort tid kan påverka straffvärdet, 29:4 BrB

Hoppas du har fått ett tillräckligt bra svar på din fråga och lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”