Vad får en lärare göra mot en elev?

FRÅGA
Hej!Jag har några fågor om vad som är tillåtet att göra som en lärare.-Får dem ta en keps/mössa eller en mobil telefon(något som eleven äger) från en elev?-Får dem ta tag i en elev?-Får en lärare låsa dörren till klassrummet när lektionen har börjat?och till sist-Får en lärare förbjuda en elev från att äta för hen har en huvudbona?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilken skolform du syftar på. Jag kommer därför att utgå från att din fråga gäller vad lärare för högstadiet eller gymnasiet får göra och skollagen (2010:800) (SkolL) är därmed aktuell.

1. Får en lärare ta en elevs keps/mössa och mobiltelefon?

En lärare får omhänderta störande föremål under lektionstid (5 kap. 22 § SkolL). Ett omhändertaget föremål ska dock som huvudregel lämnas tillbaka till eleven senast vid skoldagens slut (5 kap. 23 § SkolL).

En mobiltelefon som används under lektionstid är ett sådant föremål som lärare får omhänderta. Vad gäller kepsar/mössor kan de däremot inte betraktas som störande om de inte t.ex. kastas runt.

2. Får en lärare ta tag i sina elever?

Utgångspunkten är att det inte är tillåtet att bruka våld mot någon annan, inte heller av en lärare mot en elev. Lärare har dock en tillsynsplikt som innebär att de har ett ansvar för elevernas hälsa och trygghet under skoltiden, samt ska se till att det råder lugn och ordning, och ingripa om ordningen störs.

Av tillsynsplikten följer att lärare i vissa fall får ingripa fysiskt för att exempelvis sära på två bråkande elever (se 5 kap. 6 § första stycket SkolL). Lärarens åtgärder ska dock stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter (5 kap. 6 § tredje stycket SkolL). Gränsen mellan vilka ingrepp som är tillåtna och otillåtna kan därför vara svår att dra och bedömningen måste göras hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Lärare har däremot aldrig rätt att ta tag i elever i ett bestraffande eller disciplinerande syfte.

3. Får en lärare låsa dörren till klassrummet när lektionen har börjat?

Det finns inget lagstöd för lärare att låsa dörren för elever som kommer för sent, utan detta har med skolans ordningsregler att göra. Det finns dock en risk för att systematiskt utestängande av elever kan komma i konflikt med elevernas rätt till utbildning.

4. Får en lärare förbjuda en elev från att äta för att denne har en huvudbonad?

Som ovan nämnts får lärare be elever att att ta av sig mössan om det är ett störande moment. Rektorn får dock ta fram olika ordningsregler som ska gälla på skolan, som exempelvis en regel om man inte får bära huvudbonad i matsalen. Ett sådant förbud kan däremot endast anses motiverat om det kan visas att en elevs klädsel eller utseende påverkar ordningen och säkerheten i skolan eller om skolan därigenom förhindras att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. Av denna anledning torde det i regel inte vara tillåtet för en lärare att förbjuda en elev från att äta för att denne bär huvudbonad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (362)
2021-09-15 Betydelse av att skolans app äger materialet
2021-08-31 Hjälp med skolarbete
2021-08-29 Har jag rätt att ta del av betyg som utfärdats av en kommunal eller privat gymnasieskola?
2021-08-28 Jag vill anmäla min sons skola - Hur går jag tillväga?

Alla besvarade frågor (95749)