Vad får en lärare göra mot en elev?

Hej!

Jag har några fågor om vad som är tillåtet att göra som en lärare.

-Får dem ta en keps/mössa eller en mobil telefon(något som eleven äger) från en elev?

-Får dem ta tag i en elev?

-Får en lärare låsa dörren till klassrummet när lektionen har börjat?

och till sist

-Får en lärare förbjuda en elev från att äta för hen har en huvudbona?

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilken skolform du syftar på. Jag kommer därför att utgå från att din fråga gäller vad lärare för högstadiet eller gymnasiet får göra och skollagen (2010:800) (SkolL) är därmed aktuell.

1. Får en lärare ta en elevs keps/mössa och mobiltelefon?

En lärare får omhänderta störande föremål under lektionstid (5 kap. 22 § SkolL). Ett omhändertaget föremål ska dock som huvudregel lämnas tillbaka till eleven senast vid skoldagens slut (5 kap. 23 § SkolL).

En mobiltelefon som används under lektionstid är ett sådant föremål som lärare får omhänderta. Vad gäller kepsar/mössor kan de däremot inte betraktas som störande om de inte t.ex. kastas runt.

2. Får en lärare ta tag i sina elever?

Utgångspunkten är att det inte är tillåtet att bruka våld mot någon annan, inte heller av en lärare mot en elev. Lärare har dock en tillsynsplikt som innebär att de har ett ansvar för elevernas hälsa och trygghet under skoltiden, samt ska se till att det råder lugn och ordning, och ingripa om ordningen störs.

Av tillsynsplikten följer att lärare i vissa fall får ingripa fysiskt för att exempelvis sära på två bråkande elever (se 5 kap. 6 § första stycket SkolL). Lärarens åtgärder ska dock stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter (5 kap. 6 § tredje stycket SkolL). Gränsen mellan vilka ingrepp som är tillåtna och otillåtna kan därför vara svår att dra och bedömningen måste göras hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Lärare har däremot aldrig rätt att ta tag i elever i ett bestraffande eller disciplinerande syfte.

3. Får en lärare låsa dörren till klassrummet när lektionen har börjat?

Det finns inget lagstöd för lärare att låsa dörren för elever som kommer för sent, utan detta har med skolans ordningsregler att göra. Det finns dock en risk för att systematiskt utestängande av elever kan komma i konflikt med elevernas rätt till utbildning.

4. Får en lärare förbjuda en elev från att äta för att denne har en huvudbonad?

Som ovan nämnts får lärare be elever att att ta av sig mössan om det är ett störande moment. Rektorn får dock ta fram olika ordningsregler som ska gälla på skolan, som exempelvis en regel om man inte får bära huvudbonad i matsalen. Ett sådant förbud kan däremot endast anses motiverat om det kan visas att en elevs klädsel eller utseende påverkar ordningen och säkerheten i skolan eller om skolan därigenom förhindras att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. Av denna anledning torde det i regel inte vara tillåtet för en lärare att förbjuda en elev från att äta för att denne bär huvudbonad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”