Vad får en god man göra?

2021-01-18 i God man
FRÅGA
Får god man ha nyckel till huvudmans bostad?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I och med att en huvudman inte förlorar sitt rättshandlande i samband med förordnandet så kräver en god man samtycke från sin huvudman för rättshandlingar som denne utför för huvudmannens räkning, om inte rättshandlingen är inom förordnandet eller följer av sedvanlig vardaglig hushållning exempelvis hyresbetalningar (11 kap. 5 § föräldrabalken).

Svaret på din fråga blir således beroende på vad som omfattas av förordnandet i fråga och vad den gode mannens innehav av huvudmannens bostadsnyckel fyller för funktion för uppdraget.


Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (508)
2021-05-13 Hur mycket är arvodet och ersättningen till en god man samt hur ofta sker betalning?
2021-04-30 ​Vad är en god man?
2021-04-30 Kan en dement ge bort egendom?
2021-04-30 Vad är en god man?

Alla besvarade frågor (92193)