Vad får en förälder utan vårdnad besluta om?

2020-08-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag har ensam vårdnad på min son. Pappan har rätt till umgänge. Han brukar klippa sonens hår utan att jag "godkänt" detta (pojken är bara 2 år, varav han själv inte kan få lov att bestämma ännu). Har pappan rätt att klippa hans hår?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan pappan besluta om att sonen ska klippa sitt hår?

Eftersom du har ensam vårdnad till din son innebär detta att du i juridisk mening är ensam vårdnadshavare (6 kap. 2 § Föräldrabalken). Som ensam vårdnadshavare är det din rätt att bestämma i frågor som rör din sons personliga angelägenheter (6 kap. 11 § Föräldrabalken). I takt med att din son blir äldre ska hans egen vilja beaktas vid beslutsfattandet (6 kap. 11 § Föräldrabalken).

Begreppet "personliga angelägenheter" har inte en strikt definition. Det finns en viss gråzon när det kommer till beslut som rör barnets personliga angelägenheter och beslut av ren vardaglig karaktär. Det som med säkerhet kan sägas är att frågor som angår barnets personliga angelägenheter rör större beslut. Sådana beslut kan vara vilken skola barnet ska gå på och hur barnets pengar ska förvaltas. En klippning av din sons hår kan inte ses som ett stort beslut, utan istället som ett vardagligt beslut.

Av din fråga framkommer att din sons pappa har umgängesrätt. Detta innebär att han tar över den praktiska vårdnaden över sonen vid tillfällena för umgänget. Anledningen till detta är att det rent praktiskt är enklast för båda föräldrarna. Det finns däremot ingen reglering i lag som förklarar detta. En klippning av din sons hår ingår i den praktiska vårdnaden eftersom det är ett beslut av vardaglig karaktär.

Vad kan du göra?

Rent juridiskt har din sons pappa rätt att klippa sonens hår. Däremot kan jag råda dig att prata med pappan om saken och därefter se om det fortsätter. Om ni blir oense om fler frågor kan jag rekommendera dig att ta kontakt med Socialstyrelsen som i sin tur kan arrangera ett s.k. samarbetssamtal.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1613)
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?
2020-12-31 Vårdnadshavare som inte kan komma överens om umgängets utformning

Alla besvarade frågor (88087)